Universiteit van Utrecht


16 maart 1999, 16.15 uur

Prof. dr. A. Hagenbeek
Hoogleraar faculteit Geneeskunde
Vakgebied: Haematologie, in het bijzonder de haemato-oncologie

Het vakgebied van de haemato-oncologie houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van kwaardaardige ziekten van bloed, beenmerg en lymfeklieren. Gevoed vanuit nieuwe ontwikkelingen in het laboratorium, is de kans op genezing voor patiënten met leukemie, diverse vormen van lymfeklierkanker en de ziekte van Kahler de afgelopen 20 jaar stap voor stap verbeterd. Stond het stellen van de diagnose tot voor kort gelijk aan het uitspreken van een doodvonnis, momenteel kan aan ongeveer 50 procent van de patiënten genezing in het vooruitzicht worden gesteld.. Dit betekent tegelijkertijd dat dit voor de resterende 50 procent van de patiënten tot nu toe niet is weggelegd. In deze situatie is de afgelopen jaren geen verdere verbetering bereikt. Dit komt enerzijds door de tol die de zeer intensieve behandelingen (inclusief beenmergtransplantatie) eisen, dat wil zeggen patiënten overlijden aan de complicaties van de behandelingen. Anderzijds heeft dit te maken met het feit dat de ziekte soms weer terug keert.

In zijn oratie stelt Hagenbeek nieuwe behandelingsstrategieën voor, die het ‘fifty-fifty’ evenwicht in de goede richting zouden moeten verschuiven. Hij zal daarbij met de name de aandacht richten op nieuwe vormen van behandeling die minder bijwerkingen met zich meebrengen, zoals immuno-gentherapie. Hierbij wordt met behulp van genetisch veranderde cellen getracht de immunologische afweerreacties tegen de kwaardaardige cellen van de patiënt te vergroten en te manipuleren met minimale bijwerkingen.

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Oratie Nieuwe behandelmethoden haemato-oncologie '
Lees ook