Nederlands Huisartsen Genootschap


Invitational Conference over Continuïteit

NHG-nieuwsbericht van 28-01-1999.

Op vrijdag 8 januari jl. heeft Prof. dr. W. v.d. Bosch officieel zijn benoeming tot hoogleraar huisartsgeneeskunde aanvaard met het uitspreken van een oratie onder de titel: 'DIE SCHRIJFT, DIE BLIJFT; Morbiditeitsregistratie als spiegel voor de huisartsgeneeskunde' Het specifieke terrein van deze profileringsleerstoel is de Morbiditeitsregistratie en de Continuïteit van Zorg.

's Morgens was er, onder auspiciën van het NHG en van de Huygenstichting, een invitational conference over 'Continuïteit van Zorg'. Een beperkt aantal genodigden, onder wie Prof. Dennis Pereira Gray en Prof. George Freeman, uit de UK, besprak de verschillende facetten van Continuïteit van Zorg. De inleidingen en de discussie maakten duidelijk dat het begrip continuïteit niet langer gekoppeld kan worden aan de lange relatie van één dokter met één patiënt. Het netwerk van zorgverleners met wie de patiënt te maken krijgt, de verschillende huisartsen die zij of hij tegenkomt, maakt het noodzakelijk de continuïteit los te zien van individuele dokters en deze te koppelen aan de patiënt. Een overall systeem waarin de relevante informatie voor de behandelaars en patiënt gemakkelijk toegankelijk is opgeslagen, lijkt het (moeilijke) antwoord op de veelheid van artsen met wie de patiënt (door parttime werken, samenwerken, specialisatie en differentiatie) te maken krijgt. Het persoonlijke in de relatie arts-patiënt lijkt vervolgens in de meeste gevallen eerder te moeten komen van in kort tijdsbestek persoonlijk kunnen communiceren, dan in het elkaar lang kennen en daardoor veel van elkaar weten.

© copyright NHG 1999

Deel: ' Oratie over de Continuiteit van Zorg '
Lees ook