Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30

Aanmaakdatum: 4 januari 1999

------------------------------------------------------

Oratie prof. dr. A. Faludi

benoemd tot hoogleraar aan de Faculteit der Beleidswetenschappen om onderwijs te geven in 'Ruimtelijke beleidsstelsels in Europa'

vrijdag 22 januari 1999 om 15.45 uur precies

------------------------------------------------------

DE ARCHITECTUUR VAN DE EUROPESE RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGSPOLITIEK

Na jaren voorbereiding zal straks de beleidsnota Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (EROP) onder Duits voorzitterschap worden voltooid. Zoals ieder beleidsdocument heeft ook dit een 'architectuur.' Hiermee wordt bedoeld: de opbouw ervan, de wijze van totstandkoming en de normen die er aan ten grondslag liggen. Naast Frankrijk en Duitsland heeft ook en vooral Nederland een rol gespeeld bij de architectuuur van het EROP. Immers, het eerste concept is in 1997 onder Nederlands voorzitterschap gemaakt.

Het EROP toont vooralsnog gebrekkige ruimtelijke verbeeldingskracht. Voorts is het EROP zowel in organisatorisch als in procedureel opzicht bepaald niet in een gespreid bedje beland. Planningculturen zijn in dit opzicht te divers om van een echte doorbraak te kunnen spreken. Met gebruikmaking van de mogelijkheden die het Verdrag van Amsterdam zal gaan bieden, zou Nederland dan ook straks het initiatief moeten nemen om in Noordwest Europa þ Frankrijk inbegrepen þ te komen tot een 'EROP-plus'. Dat vergroot de kans op het ontstaan van gedeeld begrip van de structuur van de Europese ruimte en hoe deze structuur beleidsmatig te benaderen.

* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen

* Titel van de rede: De architectuur van de Europese ruimtelijke ontwikkelingspolitiek

------------------------------------------------------

Deel: ' Oratie over de Europese ruimtelijke ontwikkelingspolitiek '
Lees ook