Ingezonden persbericht


Het leven van een Hettitische koning en zijn zeer invloedrijke vrouw vrijdag 21 maart 14.30 uur
Oratie Hettitisch
Prof. dr. J. de Roos, bijzonder hoogleraar Hettitisch en de verwante Anatolische talen en culturen alsmede de geschiedenis van Anatolië in de preklassieke periode: Hattusili III en Puduhepa - Een ideaal echtpaar?

In zijn oratie gaat De Roos nader in op het leven van de Hettitische koning Hattusili III en zijn vrouw Puduhepa. Hattusili trouwde rond 1275 voor Christus met Puduhepa, de jonge dochter van een priester uit het zuidoosten van het Hettitische rijk. Hattusili had vanaf zijn geboorte een zwakke gezondheid en Puduhepa heeft gedurende zijn gehele leven alle zeilen bijgezet om hem in leven te houden. Uit tientallen gebeden, geloften, dromen en orakelvragen zijn haar zorgen over haar echtgenoot, die door een redelijk soepel verlopen staatsgreep aan de macht was gekomen, bekend. Het echtpaar sloot een eeuwig verdrag met Egypte en had ook met Babylon zeer goede relaties, waardoor uit beide landen bijvoorbeeld kundige artsen naar de Hettitische hoofdstad Hattusa konden worden gehaald. Na een, ook militair gezien, zeer actief leven stierf Hattusili op vierenzeventigjarige leeftijd in 1239 voor Christus, terwijl zijn zeer invloedrijke vrouw koningin bleef onder de opvolger van Hattusili, tot zij op ongeveer negentigjarige leeftijd stierf.

Nadere inlichtingen kunt u krijgen via UvA Persvoorlichting, telefoon: 020-525 2695 of e-mail: persvoorlichting@bdu.uva.nl. Voor vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC voorlichting, telefoon: 020-566 2929 of voorlichting@amc.uva.nl.

Deel: ' Oratie over het leven van Hettitische koning en zijn invloedrijke vr.. '
Lees ook