Katholieke Universiteit Nijmegen

Tussen teken- en eettafel: voedingsdeskundige zorg in de huisartspraktijk

Datum 30-1-2003

Tijd van 15:45 tot 17:00 uur
Spreker Prof. dr. J.J. van Binsbergen
Faculteit Faculteit der Medische Wetenschappen
Soort Evenement oratie
Beschrijving Het waren met name medici die in het begin van de vorige eeuw de voedingsleer een krachtige impuls gaven. Na de Tweede Wereldoorlog ebde de interesse onder medici enigszins weg, niet op de laatste plaats omdat methodologische hindernissen gedegen secundair preventief voedingsonderzoek in de weg staan.
Huisartsen worden met tal van voedingsgerelateerde diagnosen geconfronteerd. Zij worden door patiënten als experts op het gebied van voedingsvoorlichting gezien maar geven zelf aan te weinig kennis te bezitten. Uit de internationale Heelsumworkshops voor huisartsen en voedingsdeskundigen komen de tekortkomingen naar voren: gebrek aan evidence based voedingsonderzoek, voedingsonderwijs en voedingsvoorlichting, specifiek bezien vanuit de optiek van de huisarts.
Met die drie invalshoeken als leidraad legt de leerstoel Voedingsleer & Huisartsgeneeskunde zijn aandachtsgebied bij de Voedingsgerelateerde hoogrisicodragers in de huisartspraktijk en wel op het terrein van de suboptimale voedingsstatus bij chronische ziekten. Dat geldt voor onderzoek alsook voor onderwijs.
Biografie Dr. J. J. van Binsbergen (Brielle) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Voedingsleer en Huisartsgeneeskunde het UMC/St Radboud en de KU Nijmegen. De leerstoel is ingesteld door de Stichting Zuivel, Voeding en Gezondheid te Utrecht en wordt gehuisvest bij de afdeling Huisartsgeneeskunde in het cluster Biomedische Wetenschappen en Extramurale Geneeskunde. Het onderwijs en het onderzoek zullen zich gaan richten op patiënten met chronische ziekten en een suboptimale voedingsstatus in de huisartspraktijk.
Contactpersoon PR & Voorlichting UMC St Radboud Nijmegen Email jjvbins@knmg.nl
Telefoon 024 - 361 35 28

Deel: ' Oratie over medici die voedingsleer krachtige impuls gaven '
Lees ook