Ingezonden persbericht


Het openhouden van opties in een testament
dinsdag 18 maart 14.30 uur
Oratie Rechtsgeleerdheid
Prof. dr. J.P.M. Stubbé, hoogleraar Notariële belastingen: De uitwerking van een fantastisch testament en andere keuzes na het overlijden.

Aan de hand van een aantal voorbeelden legt Hans Stubbé uit dat het raadzaam is om in een testament zoveel mogelijk opties open te houden. De beslissing wat er na het overlijden gebeurt, wordt zo in handen gelegd van de erfgenamen die uit een aantal mogelijkheden kunnen kiezen. Op dat moment kunnen zij, met name de langstlevende partner, de relevante informatie over bijvoorbeeld de eigen financiële positie gebruiken bij het maken van hun keuze. Stubbé gaat ook in op de deskundigheid over wetgeving en jurisprudentie (op het gebied van belastingen) die nodig is om de juiste keuze te kunnen maken. In zijn oratie presenteert hij de Stichting Nederlands Instituut voor Bemiddeling in Estate Planning (NIBEP) die hij samen met anderen recentelijk heeft opgericht.

Nadere inlichtingen kunt u krijgen via UvA Persvoorlichting, telefoon: 020-525 2695 of e-mail: persvoorlichting@bdu.uva.nl. Voor vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC voorlichting, telefoon: 020-566 2929 of voorlichting@amc.uva.nl.

Deel: ' Oratie over openhouden van opties in een testament '
Lees ook