Katholieke Universiteit Nijmegen

Het besluitbegrip en de draad van Ariadne. Enige beschouwingen over de rechtsmacht van de bestuursrechter

Datum 31-1-2003

Tijd van 15:45 tot 17:00 uur
Spreker Prof. mr. R.J.N. Schlössels
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Soort Evenement oratie
Beschrijving In de oratie van prof. mr. Schlössels staat de verdeling van rechtsmacht tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter centraal. Deze verdeling is naar Nederlands recht complex. De rechtsmachtverdeling is bovendien niet statisch. Zo heeft de algemene bestuursrechter met name sedert het einde van de jaren zeventig van de twintigste eeuw zijn rechtsmacht op basis van een creatieve interpretatie van de wet verruimd. Opmerkelijk is bijvoorbeeld de ontwikkeling van het zelfstandig schadebesluit dat hem ruimere mogelijkheden verschaft kennis te nemen van schadeclaims tegen de overheid. Prof. Schlössels pleit voor een verdere (wettelijke) verruiming van de rechtsmacht van de bestuursrechter. Biografie Prof. mr. R.J.N. Schlössels is benoemd tot hoogleraar aan de KU Nijmegen met als leeropdracht ´Staats- en Bestuursrecht. De leerstoel is gevestigd binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Raymond Schlössels studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Maastricht. Hij promoveerde er in 1998 cum laude op de dissertatie: Het specialiteitsbeginsel. Over de structuur van bestuursbevoegdheden, wetmatigheid van bestuur en beleidsvrijheid.
Contactpersoon Communicatie
Email R.Schlossels@jur.kun.nl
Telefoon 024 - 361 22 30

Deel: ' Oratie over verdeling rechtsmacht tussen burgerlijke en bestuursrech.. '
Lees ook