Passende ondersteuning voor licht verstandelijk beperkten

Er zijn jeugdigen en jongvolwassenen met licht verstandelijke beperkingen die heel veel hulp en ondersteuning nodig hebben. Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeringen zouden zich dit moeten aantrekken en deze jeugdigen en jongvolwassenen passende ondersteuning moeten bieden, aldus Xavier Moonen in zijn oratie.

05 jul 2017

16.00

Foto: Dirk Gillissen

Passende ondersteuning voor licht verstandelijk beperkten

Pedagogische wetenschappen

05jul2017

16.00

Oratie

Er zijn jeugdigen en jongvolwassenen met licht verstandelijke beperkingen die heel veel hulp en ondersteuning nodig hebben. Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeringen zouden zich dit moeten aantrekken en deze jeugdigen en jongvolwassenen passende ondersteuning moeten bieden, aldus Xavier Moonen in zijn oratie.

Jeugdigen en jongvolwassenen mensen op grond van eendimensionaal onderzoek classificeren als mensen met licht verstandelijke beperkingen biedt hiervoor echter geen uitkomst. Het construct licht verstandelijke beperkingen is immers multidimensionaal en soms ook arbitrair. Naast classificatie dient er daarom in alle gevallen ook sprake te zijn van diagnostiek en vervolgens van waardering van de gevonden kenmerken in de context en het leven en de levensfase van de persoon in kwestie, betoogt Moonen.  

Jeugdigen en volwassenen met licht verstandelijke beperkingen vormen geen homogene groep. Mensen kunnen om diverse redenen tijdelijk of levenslang behoren tot de groep mensen met licht verstandelijke beperkingen. Een substantieel aantal van hen heeft zware problemen die intensieve professionele begeleiding en behandeling behoeven. Daarom is er behoefte aan theorievorming over etiologie en classificatie van licht verstandelijke beperkingen en aan goede diagnostische instrumenten en geschikte behandelmodules. Ook, zo besluit Moonen, is speciale aandacht nodig voor taal en communicatie op maat.

Dhr. X.M.H. Moonen, bijzonder hoogleraar Kennisontwikkeling over jeugdigen en jongvolwassenen met licht verstandelijke beperkingen en gedragsproblemen : (H)erkennen en waarderen over het (h)erkennen van de noden van mensen met licht verstandelijke beperkingen en het bieden van passende ondersteuning.

Aula - Oude Lutherse kerk

Singel 411 | 1012 XM Amsterdam

Ga naar detailpagina

Zie het origineel.

Deel: ' Oratie Passende ondersteuning voor licht verstandelijk beperkten '


Lees ook