Ingezonden persbericht


Preventie van hart- en vaatziekten vereist ook maatschappelijke aanpassingen

Oratie Geneeskunde

De behandeling van patiënten met hartziekten is de laatste jaren sterk verbeterd, maar kan alleen díe patiënten helpen die het ziekenhuis bereiken. Naar schatting de helft van de sterfte aan een acuut hartinfarct vindt plaats buiten het ziekenhuis. Dit probleem kan uitsluitend verbeterd worden door preventie. In zijn oratie gaat Ron Peters in op nieuwe medische concepten voor preventie die in de komende jaren zullen worden getest. vrijdag 7 oktober 14.30 uur


Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail persvoorlichting@uva.nl. Met vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC Voorlichting, tel. 020 - 566 2929. Onder aan deze agenda vindt u de rubrieken Stellingen en Hoogleraarsbenoemingen.

Deel: ' Oratie preventie van hart- en vaatziekten vereist ook maatschappeli.. '


Lees ook