OPEN UNIVERSITEIT NEDERLAND

Oratie prof. dr. Verstegen over management accounting

Op vrijdag 5 juli 2002 houdt prof. dr. B.H.J. (Bernard) Verstegen zijn inaugurele rede. Verstegen, hoogleraar Bedrijfseconomie, in het bijzonder management accounting, aan de Open Universiteit Nederland, spreekt dan over 'Een institutionele kijk op onderwijs in de management accounting'.

Bijna iedereen heeft te maken met management accounting (in het Nederlands interne verslaggeving genoemd). Elke organisatie rapporteert namelijk over haar werknemers en over afdelingen. Of nu gebruik wordt gemaakt van een methodiek van tijdschrijven, er wordt bijgehouden wanneer medewerkers komen en vertrekken, of hoe groot de omzet van een afdeling is ten opzichte van de organisatie, er wordt informatie vergaard. In al deze voorbeelden gaat het om management accounting.

Informatievoorziening
Interessant is om te onderzoeken welke factoren wel en niet worden opgenomen in de informatievoorziening. Wordt er bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van de kostenstructuur alleen naar het verleden gekeken, of ook naar de toekomst? Worden voorziene trendbreuken gerapporteerd of juist niet?
Vaak zien we dat mensen in organisaties gaan reageren en anticiperen op de vorm en timing van de informatie die aan het management wordt verstrekt. Een probleem voor het management daarbij is dat zij niet alles kan weten of verwachten. Er zullen dus altijd keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van de inrichting van de verslaggeving, met alle consequenties van dien.
Het zal duidelijk zijn dat management accounting leidt tot het nemen of wijzigen van besluiten. Ook worden organisaties op grond van management accounting bestuurd. Interessant is nu te onderzoeken wat de relatie is tussen verslaggeving, management en besluitvorming en besturing.

Multidisciplinair
Management accounting krijgt steeds meer een multidisciplinair karakter. Werd in het verleden met name gekeken naar de wijze waarop een bedrijf is georganiseerd en wat de cash flow en financiële risico's zijn, tegenwoordig spelen ook factoren als wet- en regelgeving en bedrijfscultuur een belangrijke rol. Voorbeelden hiervan zijn de milieuwetgeving (bedrijven moeten de uitstoot van schadelijke stoffen registreren) en de cultuur van landen (in de Amerikaanse cultuur lijkt het instellen van individuele financiële prikkels effectiever dan in Europa, waar groepsprikkels beter werken).

Institutionele benadering
Een ontwikkeling die het laatste decennium sterk in opkomst is, is de institutionele benadering van management accounting. Instituties (bijvoorbeeld wetgeving, of marktmechanisme) geven het speelveld van organisaties vorm en veranderen in samenhang met die samenleving. Prof. dr. Verstegen zal zich in de toekomst toeleggen op onderzoek hoe een institutionele zienswijze op de management accounting kan bijdragen tot het ordenen en integreren van verslaggevingaspecten, management in termen van besluitvorming, en de verschillende invalshoeken die in het multidisciplinaire karakter van management accounting zijn opgesloten. Gehoopt wordt dat deze zienswijze een vehikel vormt waarmee niet alleen de interne werking van accountingmechanismen beschreven kunnen worden, maar vooral ook hun vorm en functioneren verklaard kunnen worden.

De oratie vindt plaats op vrijdag 5 juli 2002 in de aula van het vergadercentrum Pretoria van de Open Universiteit Nederland, Valkenburgerweg 177 in Heerlen. Aanvang om 16.00 uur precies.

Over de Open Universiteit
De Open Universiteit Nederland loopt voorop in de toepassing van nieuwe technologieën en onderwijskundige inzichten. Op eigen initiatief of in samenwerking met partners. In haar eigen wetenschappelijke opleidingen, scholingsprogramma's en cursussen of in het onderwijs van andere instellingen. Sleutelbegrippen is competentiegericht onderwijs in een elektronische leeromgeving: flexibel, op maat en kwalitatief hoogstaand. Aan de Open Universiteit Nederland studeren 21.000 mensen en zijn ruim 700 medewerkers verbonden. De hoofdvestiging is in Heerlen en er zijn achttien studiecentra in Nederland

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met het Bureau bestuursondersteuning van de Open Universiteit Nederland, telefoon: 045-5762959.


05 jul 02 10:31

Deel: ' Oratie prof. dr. Verstegen over management accounting '
Lees ook