Rechtspraak met hart voor de zaak

17-01-2012

* Tijd 15.45

* Locatie Aula

* Titel Rechtspraak met hart voor de zaak

* Spreker prof.mr.dr.drs. G. de Groot

* Onderdeel Faculteit der Rechtsgeleerdheid

* Wetenschapsgebied Rechten

* Evenementtype Oratie

Dineke de Groot spreekt in haar oratie over rechtspraak als een vorm van conflictoplossing. In de rechterlijke organisatie leeft breed de wens om rechtspraak beter te laten aansluiten bij ?behoeften en problemen van individu en samenleving?, zoals door de Raad voor de rechtspraak is verwoord in de ?Visie op de Rechtspraak in 2020?. In haar oratie geeft De Groot voorbeelden die illustreren dat dit vraagt om een heroriëntatie van de rechter op de aandacht voor conflictoplossing bij de behandeling van civiele rechtszaken. Voor de professionele en maatschappelijk georiënteerde rechter ligt hier een bron van inspiratie.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

Zoekwoorden:

Deel: ' Oratie Rechtspraak met hart voor de zaak '
Lees ook