Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 22 april 1999

P&V Promoties, oraties en afscheidscolleges

Oratie dr. R.S.G. Holdrinet

Per 1 november 1998 benoemd tot hoogleraar op de profileringsleerstoel 'Ontwikkeling Medisch Onderwijs' aan de Faculteit der Medische Wetenschappen

Oratie: woensdag 12 mei 1999 om 15.45 uur precies

REFLECTIE OP WETENSCHAP EN ZORG MET BETREKKING TOT MEDISCH ONDERWIJS

In zijn oratie betrekt Holdrinet de stelling dat de opleiding van dokters veel meer aandacht vergt van ervaren en geëngageerde topklinici dan dezen er nu aan geven. Dit geldt met name voor de academische ziekenhuizen maar ook daarbuiten. Het is de vraag of niet vele miljoenen guldens die de minister van onderwijs ter beschikking stelt voor de zogenaamde 'werkplaatsfunctie' van de academische ziekenhuizen, zijn weggeraakt van hun oorspronkelijke bestemming.

Bij de goede zorg voor de patiënt moet het wetenschappelijk gefundeerd medisch handelen hand in hand gaan met een weldoordacht concept van zorgverlening. De wetenschappelijke benadering omvat meer dan alleen de medisch-biologische basis onder de geneeskunde. Ook het diepgaand 'verstaan' van de nood van de patiënt moet ertoe worden gerekend. Hierdoor ontstaat ook de verbinding met een goed begrip van de 'zorg'. Een houding van compassie en motivatie is een essentiële voorwaarde voor de goede zorg.


* Plaats: Grote of St. Stevenskerk, Nijmegen
* Titel van de rede: Dokters gevraagd: reflectie op wetenschap en zorg met betrekking tot medisch Onderwijs.

Deel: ' Oratie Reflectie op wetenschap en medisch onderwijs '
Lees ook