Universiteit van AmsterdamRelatie tussen Latijns Amerikaanse intellectuelen en hun buitenlandse collega's
donderdag 23 mei 14.30 uur

Oratie Latijns Amerika studies
Prof. dr. M. Baud, hoogleraar Studie van Latijns Amerika in vergelijkend perspectief: Wetenschap, politiek en moraal. Latijns Amerikaanse intellectuelen in een internationale context (voorlopige titel). In deze oratie staat de relatie tussen Latijns Amerikaanse intellectuelen en hun buitenlandse collega's centraal. Aan de hand van twee voorbeelden wordt getoond hoe belangrijk het is om de maatschappelijke inbedding van wetenschappelijk onderzoek in de analyse van dat onderzoek in te calculeren. Het is evident dat de positie van de Latijns Amerikaanse intellectueel een andere is dan die van bijvoorbeeld Nederlandse wetenschappers. Baud gaat in op de vraag wat dat betekent voor hun wetenschappelijke activiteiten. Hij maakt duidelijk dat het denken over de relatie tussen wetenschap, politiek en moraal in Latijns Amerika een fundamenteel andere is dan die in Nederland.

UvA Persvoorlichting
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
Spui 25-27
Tel: 020 525 3193
Fax: 020 525 4963
Werktijden: maandag t/m donderdag (09.00 - 17.30 uur)

Deel: ' Oratie relatie Latijns Amerikaanse intellectuelen en buitenlandse c.. '
Lees ook