Rijks Universiteit Groningen


Oratie 'Seksuele burn-out' steeds vaker gehoorde klacht


Datum en tijd dinsdag 19 januari 1999, 16.30 uur
Spreker prof.dr. H.B.M. van de Wiel, hoogleraar seksuologie, Facul- teit der Medische Wetenschappen

Titel Geluk is ook niet alles; naar een gedifferentieerde seksuolo- gie

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

De tekst van de oratie is onder embargo verkrijgbaar bij het secretariaat van de Dienst In- en Externe Betrekkingen, telefoon (050)363 54 46

Deel: ' Oratie 'Seksuele burn-out' steeds vaker gehoorde klacht '
Lees ook