Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 22 april 1999

P&V Promoties, oraties en afscheidscolleges

Oratie dr. ir. W.T. de Groot

Per 1 april 1998 benoemd tot hoogleraar op de profileringsleerstoel 'Sociaal-wetenschappelijke milieukunde' aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen

Oratie: vrijdag 21 mei 1999 om 15.45 uur precies

ORATIE SOCIAAL-WETENSCHAPPELIJKE MILIEUKUNDE


* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Titel van de rede: Van vriend naar vijand naar verslagene en verder: een evolutionair perspectief op de verhouding tussen mens en natuur

Deel: ' Oratie sociaal-wetenschappelijke milieukunde KUN '
Lees ook