Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 15 maart 1999

P&V Promoties, oraties en afscheidscolleges

Oratie prof. dr. Bas J.N. Schreuder

Per 1 september 1998 benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Transgenerationele oorlogsgevolgen' aan de Faculteit der Medische Wetenschappen

Oratie: donderdag 22 april 1999 om 15.45 uur precies

VERWERKING VAN OORLOGSTRAUMA'S DOOR OUDERS EN KINDEREN

De term 'transgenerationele oorlogsgevolgen' verwijst naar de langdurige psychische gevolgen van schokkende oorlogservaringen. In het bijzonder gaat het hier om kinderen die slachtoffer van een oorlog zijn.

Verwerking van oorlogstrauma's door kinderen en de kans op latere psychische stoornissen is van veel factoren afhankelijk. Eén daarvan is de wijze waarop met de herinneringen aan de schokkende ervaringen wordt omgegaan, zowel op het maatschappelijke niveau als op het microniveau van het gezin en het individu. Voorbeelden van maatschappelijke invloed op de individuele verwerking zijn vormen van collectieve amnesie en de ritualisering van collectief herdenken. Voorbeelden op microniveau zijn vormen van erfelijke gevoeligheid, opvoeding en leren.

Traumatische ervaringen kunnen in het lichaam verankerd worden en steeds weer invloed op het gedrag blijven uitoefenen. Verschillende (dier)onderzoeken wijzen op een subtiele invloed van ouderlijk trauma op de kinderen en de ontwikkeling van stoornissen. Hierop voortbouwend onderzoek zal meer kennis opleveren teneinde de gevolgen van oorlogstrauma ook voor latere generaties beter te begrijpen en zo nodig te behandelen.


* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Titel van de rede: Wat niet weet wat wel deert: over de cognitief-emotionele verwerking van oorlogstrauma's door ouders en hun kinderen

Deel: ' Oratie verwerking oorlogstrauma's door ouders en kinderen '
Lees ook