Landbouwuniversiteit Wageningen


*do 23-09-99 WAGENINGEN BEZIT DE BOUWSTENEN OM DE 'SILICON VALLEY' VAN 'LIFE SCIENCES' TE WORDEN


tijd 16:00 uur

plaats Aula, Generaal Foulkesweg 1a, Wageningen
onderwerp inauguratie prof.dr. T. Elfring (bijzonder hoogleraar innovatief ondernemerschap)

titel Oplevend ondernemerschap
informatie stafafdeling communicatie, Gert van Maanen, tel. 0317-485003

In de afgelopen jaren zijn in Wageningen ruim vijftig kennisintensieve bedrijven van start gegaan. Een deel van die kleine bedrijfjes is inmiddels uitgegroeid tot snel expanderende bedrijven. Volgens professor Elfring heeft de nabijheid van Wageningen Univeristeit en Researchcentrum alles met deze opbloei te maken. Nieuwe toepassingen van technologie en nieuwe combinaties van kennis is het kenmerk van universitaire spin-off. Ontwerpers in de auto-industrie maken gebruik van software die oorspronkelijk ontwikkeld is om het gedrag van sluipwespen te analyseren en bedrijven kunnen hun afvalwater zuiveren met een apparaat dat ontwikkeld is op basis van een combinatie van Wageningse kennis over membraantechnologie, biologie en water. Professor Tom Elfring, als bijzonder hoogleraar innovatief ondernemersschap verbonden aan de leerstoelgroep bedrijfskunde, behandelt in zijn oratie de ontwikkelingen in Wageningen ten opzichte van overige vestigingsplaatsen en sectoren. Daarnaast gaat hij in op de manieren waarop innovatieve ondernemers te werk gaan en hoe de groei van kennisintensieve bedrijven rond Wageningen verder gestimuleerd kan worden.

Deel: ' Oratie Wageningen wordt 'Silicon Valley' van life sciences '
Lees ook