Universiteit van Utrecht

Nieuws
Persberichten


18 oktober 1999

Wetenschap en religie basis voor nieuwe ethiek

Wetenschappers moeten op zoek gaan naar een nieuwe ethiek als basis voor hun wetenschappelijke arbeid. De wereld is aan de vooravond van het nieuwe millenium in een beslissende fase gearriveerd waarbij de gezamenlijke overleving van de mensheid op het spel staat. In de nieuwe ethiek moeten wetenschap en religie de peilers vormen, waarop het gesprek en de samenwerking tussen met name `Noord' en `Zuid' wordt gebaseerd.

Het zijn de woorden die prof. dr. Christo Lombard uitspreekt in zijn oratie `The ethics of listening; Namibian Perspectives on academic coöperation in a globalized world'. Lombard, verbonden als oecumenisch theoloog aan de University of Namibia, bekleedt momenteel de wisselleerstoel "UNESCO-Africa chair'. Deze leerstoel is ingesteld in het kader van het `Unitwin-network for Southern Africa' en staat open voor wetenschappers van de vier Zuidelijk Afrikaanse partners. Naast de University of Namibia zijn dat de University of Zimbabwe, Universidad Eduardo Mondlane en de University of the Western Cape.

Bij alle gesprekken en samenwerking tussen wetenschappers staan volgens Lombard niet alleen ethiek, menselijkheid of economische belangen op het spel, maar vooral de gezamenlijke overleving van de mensheid. Lombard ziet veel ontwikkelingen die voor een eerlijk en indringend gesprek pleiten. Hij noemt onder meer de ongebreidelde consumptie, die gepaard gaat met plundering van de aarde en een oprukkende milieuvervuiling. Deze wordt volgens hem steeds verder aangewakkerd door deelname aan de globaliserende kracht van de wereldmarkt, vooral vanuit het `Noorden' en

`Westen'. Daarnaast spreekt Lombard zijn zorg uit over de ongecontroleerde bevolkingsaanwas, vooral vanuit de `derde wereld', en de vernietigende gevolgen daarvan voor mens en natuur.

In de eerlijke en indringende gesprekken die Lombard voorstaat moet er echt naar elkaar worden geluisterd. Wetenschappelijke feiten en oude waarheden uit verschillende religieuze tradities moeten hierbij hand in hand gaan. Deze nieuwe ethiek vraagt volgens Lombard wel om een `hartsverandering', een nieuwe levenshouding en een nieuwe levenspraxis. Komt deze verandering tot stand dan mogen en zullen wetenschappers volgens Lombard een profetische rol vervullen in het overlevingsdrama dat hij schetst.

Lombard is een `oude bekende' van Utrecht. Hij is destijds gepromoveerd op het werk van de Utrechtse theoloog A.A. van Ruler. Momenteel is hij directeur van het Ecumenical Institute of Nabimia, een onderdeel van de Universiteit van Namibië. Tijdens zijn verblijf in Utrecht werkt Lombard met name samen met collega's bij de faculteiten Theologie en Sociale wetenschappen.

De oratie van Lombard is een onderdeel van het Studium Generale programma Namibië: naar een nieuwe identiteit? In dit lezingenprogramma wordt met name ingegaan op het vraagstuk van identificatie van verschillende groeperingen in Namibië met de jonge natie.

Maandag 18 oktober, 17.30 uur, Aula

Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Oratie:'The ethics of listening: Namibian perspectives on academic coöperation in a globalized world'.

Prof.dr. Christo Lombard

Voorlichter Laurien Timmermans

(030) 253 7567 of 253 3550

Laatst gewijzigd: 18 oktober, 1999
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Oratie Wetenschap en religie basis voor nieuwe ethiek '
Lees ook