Universiteit van Amsterdam

Titel Wiskunde en creativiteit. Het succesvolle bondgenootschap tussen structuur en verbeeldingskracht

Datum woensdag 15-03-2000
Tijd 14:30 uur

Door mw. dr. A. Hakkenberg

Voor de keuzes die tijdens een onderzoek gemaakt moeten worden, is het van belang relaties te onderkennen die voor dat onderzoek relevant zijn. De taal van de wiskunde maakt het mogelijk om die relaties in een vroeg stadium aan te geven. Dankzij het inzicht dat de zo verkregen structuur oplevert, krijgt men handvatten om de creativiteit gestalte te geven. In dit college wordt met voorbeelden geïllustreerd hoe wiskunde en creativiteit elkaar versterken.

Zoekwoorden:

Deel: ' Oratie Wiskunde en creativiteit '
Lees ook