Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Dienst Communicatie, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 13 september 1999

Dienst Communicatie

Donderdag 23 september 1999, 15.45 uur: oratie mr. P.C. Vegter

Oratie op het gebied van de Rechtsgeleerdheid om onderwijs te geven in Penitentiair Recht

Zorgzame detentie: Behandelen in de gevangenis

Behandelen van gestoorde gedetineerden in de gevangenis is volgens het thans aanwezige overheidsbeleid niet mogelijk. De behandeling moet plaatsvinden in de reguliere geestelijke gezondheidszorg buiten de gevangenis. De overgang van gevangenis naar kliniek is echter in de praktijk een uiterst moeizame weg. In deze rede worden achtereenvolgens een drietal vragen gesteld en beantwoord: 1. Is behandeling in een gevangenis verenigbaar met de aard van de gevangenisstraf; 2. Heeft een gestrafte recht op behandeling? 3. Welke praktische bezwaren bestaan er tegen behandeling in de gevangenis? De conclusie is dat het karakter van de gevangenisstraf zich niet tegen behandeling verzet en dat een recht op behandeling bestaat. Er dient een beleid te worden ontwikkeld waardoor behandeling in de gevangenis mogelijk is.

Deel: ' Oratie zorgzame detentie Behandelen in de gevangenis '
Lees ook