Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Oraties en afscheidscolleges

Vrijdag 17 mei 16.00 uur
Oratie prof. dr. T.H.M. Ottenhof f
Faculteit Geneeskunde
Vakgebied: immunologie, in het bijzonder de afweer tegen mycobacteriën.

Dinsdag 21 mei 16.00 uur
oratie mevr. prof. dr. K.E. Biezeveld
Faculteit Godgeleerdheid
Kerkelijk hoogleraar, benoemd door de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk
Leerstoel: vrouwenstudies

Vrijdag 24 mei 16.00 uur
Oratie prof. dr. H.AM. Middelkoop
Faculteit Sociale Wetenschappen
Vakgebied: neuropsychologie

Dinsdag 28 mei 16.00 uur
afscheidscollege prof. mr. D.W.F. Verkade
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Vakgebied intellectuele eigendom en informatierecht

Vrijdag 31 mei 16.00 uur
Afscheidscollege prof. mr. T.G. Drupsteen
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Vakgebied: staats- en bestuursrecht en milieurecht

De oraties en afscheidscolleges vinden plaats in het Groot Auditorium van het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden

Deel: ' Oraties en afscheidscolleges in Leiden '
Lees ook