TRUSTON GROUP NV

ORCA gaat verder als Truston Group NV

ORCA GROUP GAAT VERDER ALS TRUSTON GROUP NV

Nieuwegein, augustus 1999 - De identiteit van ORCA Group is onlangs gewijzigd. Het bedrijf draagt voortaan de naam Truston Group NV en de nieuwe huisstijl past bij deze naam en de nieuwe ambities. Ook de werkmaatschappijen ORCA Services, ORCA Solutions, ORCA Products en Orbit Management & Consultancy zijn in dit veranderingsproces meegenomen.

Verbreding van kennis en deskundigheid
Aanleiding voor de gewijzigde stijl is de nieuwe richting die het bedrijf is ingeslagen. ORCA startte 5 jaar geleden als IT organisatie met als specialisme Oracle technologie. Het bedrijf ontwikkelde ORCA2, een robuuste applicatie voor relatiegegevensbeheer en hield zich bezig met maatwerkprojecten, opleidingen, in beheer nemen van systemen en het wederverkopen en leveren van Oracle-technologie. Maar het opslaan van gegevens is in de huidige markt niet langer voldoende. Organisaties richten zich steeds meer op het bestendigen van relaties en het verhogen van klantwaarde. In dit licht ontwikkelde het bedrijf zich tot een specialist op het vakgebied van Customer Relationship Management. Bedrijven die klantgerichter willen werken, kunnen bij Truston terecht voor advisering, inrichting van bedrijfsprocessen en implementatie van systemen.

Meer veranderingen
Truston heeft een geheel eigen visie op Customer Relationship Management met als motto 'Return on Relations'. De manier bijvoorbeeld waarop met klantgegevens wordt omgegaan, zal volgens Truston de komende tijd ingrijpend veranderen. Niet leveranciers beschikken over gegevens, maar klanten stellen een zogenaamd profiel ter beschikking, als en wanneer het hen uitkomt. Dat vraagt het nodige van organisaties: processen veranderen en gegevens moeten centraal te benaderen zijn. Medewerkers van Truston zijn deskundigen op dit gebied en houden bij het opzetten en begeleiden van projecten nu al rekening met de toekomst. Zij bieden ondersteuning bij visie- en strategieformulering en vervolgens bij de logische vervolgstap: het veranderingstraject, ofwel de 'business process innovatie'. Het spreekt voor zich dat ook de technische invulling bij Truston in goede handen is. Door intensieve samenwerking van de diverse disciplines is binnen de nieuwe Truston Group kennis en kunde op het vakgebied in de volledige breedte aanwezig.

Ambitieuze plannen
Voor de rechtsvorm naamloze vennootschap is gekozen met in het achterhoofd de plannen voor internationalisatie en een beursgang. Truston wordt in deze plannen gesteund door Gilde Investment Management, dat begin dit jaar een kapitaalinjectie van 10 miljoen gulden ter beschikking stelde. Er is een ambitieus plan opgesteld, waarvan de eerste stappen, een bezinning op de marktbenadering, gevolgd door een wijziging van de naam en huisstijl, nu zijn gezet. Het nieuwe elan en de nieuwe ambities zijn vormgeven onder de naam Truston, the people behind customer relations.

Waarom Truston?
Er is bewust gekozen voor een naam met een link naar het Engelse 'trust'. Het thema Customer Relationship Management krijgt een bedrijfskritisch karakter voor organisaties. Relaties tussen organisaties en hun klanten worden in toenemende mate aangegaan op basis van wederzijds vertrouwen. Om dat vertrouwen te benadrukken, is het op creatieve wijze verwoord in de naam: vertrouw op, 'trust on' ofwel Truston.
Het is niet langer genoeg om van klanten slechts NAW-gegevens te registreren. Het gaat om wat hen bezighoudt, interesseert, beweegt en motiveert. Kortom; het gaat om (inzicht in) de mens achter de klant! Bij het verkrijgen van dat inzicht kan Truston in de breedte ondersteuning bieden. Daarom de nieuwe ondertitel: the people behind customer relations.

De eerste acties
Met ingang van het nieuwe boekjaar, ofwel vanaf 1 juli jl. is de naam officieel in gebruik genomen en profileert de organisatie zich krachtig als Truston. Dat is terug te zien in de nieuwe huisstijl, het correspondentie- en brochuremateriaal en de toekomstige marketingcampagne. Op de DMSA dagen in het MECC in Maastricht zal Truston zich op 3, 4 en 5 oktober voor de eerste keer in de nieuwe stijl aan een groot publiek presenteren. Daarna zijn ze hoofdsponsor van CRM '99, in AHOY Rotterdam, waar Truston op 10 en 11 november acte de presence geeft. Wijnand F. Fassotte, Managing Consultant, verzorgt daar een presentatie met de titel 'CRM, Hype of toekomst', waarin hij de Truston visie op 'Return on Relations' neerzet.

Deel: ' ORCA gaat verder als Truston Group NV '
Lees ook