Utrecht, 19 augustus 1999

ORDINA NEEMT ORGANISATIE- EN INFORMATIE-ARCHITECT PANFOX OVER

Utrecht, augustus 1999 - In vervolg op de aankondiging van 7 juni jongstleden, maakt Ordina Beheer NV bekend een 100% belang te hebben verworven in Panfox BV te Rosmalen.

Panfox is in 1990 opgericht en is actief als innovatief organisatie- en informatie-architectenbureau. Zij richt zich met haar dienstverlening met name op grote, gegevensintensieve bedrijven waarbij informatie- en communicatietechnologie van strategisch belang zijn, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, telecombedrijven en (semi-)overheids- en uitvoeringsinstanties.

Panfox verleent diensten op het terrein van:

* ontwikkeling van bedrijfs- en informatiestrategie;

* informatiebeleid en -planning;

* ontwerpen van business- en informatie-architecturen;

* (her)ontwerp van bedrijfsprocessen;

* systeemontwikkeling.

Met de overname van Panfox versterkt Ordina haar imago van innovatief ICT-dienstverlener. De activiteiten van Panfox sluiten uitstekend aan op het diensten-portfolio van Ordina. Tijdens een aantal in samenwerking met Panfox uitgevoerde innovatieve projecten op het terrein van het ontwerpen en realiseren van informatiesystemen onder architectuur is dit reeds gebleken. Voorts sluiten de mensgerichte bedrijfscultuur van Panfox en Ordina uitstekend op elkaar aan.

De omzet van Panfox over 1998 bedroeg circa Fl. 28 miljoen. Bij Panfox werken thans ruim 170 medewerkers op HBO/Universitair niveau. De resultaten van Panfox zullen met ingang van 1 juli 1999 worden opgenomen in de resultaten van de Ordina Groep. De acquisitie is gefinancierd vanuit beschikbare liquide middelen alsmede door uitgifte van aandelen Ordina Beheer NV. De acquisitie van Panfox zal een positieve invloed hebben op de winst per aandeel van Ordina Beheer NV.

Ordina

Ordina is een beursgenoteerde en toonaangevende dienstverlener in de markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT). De organisatie, opgericht in 1973, telt thans ca. 2700 medewerkers (inclusief Panfox). Het dienstenpakket omvat onder meer management- en business consultancy, applicatie-ontwikkeling en -beheer, ontwikkeling en beheer van ICT-infrastructuren, ontwikkeling van embedded software en ERP-implementaties. Ordina ondersteunt haar opdrachtgevers om met behulp van hoogwaardige informatie- en communicatietechnologie strategisch voordeel te behalen, door toepassing van gedegen vakkennis van ICT in combinatie met voortdurende innovatie en een heldere kijk op bedrijfskundige vraagstukken. Het aandeel Ordina Beheer NV is genoteerd aan de AEX-Effectenbeurs en is opgenomen in de Amsterdam Midkap-Index.

Voor meer informatie kunt u desgewenst contact opnemen met:

de heer Mr. J.H. den Hartog, Financieel Directeur

Vivaldiplantsoen 100

3533 JE UTRECHT

Telefoon : (030) 2984184

Deel: ' Ordina neemt informatie-architect Panfox over '
Lees ook