Orgaandonatie en de kerken in Nederland


WOERDEN, 20060911 -- Deze week ontvangen alle 6000 katholieke en protestantse kerken in Nederland informatie over orgaandonatie en registratie. Ze worden uitgenodigd om met behulp van speciaal voor kerken ontwikkeld materiaal over het onderwerp intern van gedachten te wisselen.

Ongeveer 60% van de mensen in Nederland heeft geen knoop doorgehakt om wel of juist geen donor te worden. Uit onderzoek blijkt dat ook kerkelijk betrokkenen vaak nog geen besluit hebben genomen. De registratiegraad van gelovigen binnen een aantal kerkgenootschappen is mogelijk minder in vergelijking met het gemiddelde registratiecijfer van Nederland.

In de speciale pakketten die deze week door NIGZ-Donorvoorlichting worden verzonden naar alle kerken, staan vooral discussie en bezinning centraal, waardoor aan iedereen ruimte wordt geboden een besluit te nemen. Een besluit dat leidt tot een ja- dan wel nee-registratie schept duidelijkheid voor iedereen, niet in de laatste plaats voor de nabestaanden.

Plaatselijke gemeenten en parochies kunnen ook een ervaringsdeskundige (getransplanteerde) uitnodigen om uit te leggen wat orgaandonatie is en vooral ook wat het betekent om alleen nog maar via een transplantatie geholpen te kunnen worden.


Deel: ' Orgaandonatie en de kerken in Nederland '
Lees ook