VBO

BRANCHEORGANISATIE VASTGOEDBRANCHE, VBO VERWELKOMT 500ste LID

Op 30 september a.s. verwelkomt de Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed, VBO, haar 500ste lid, de heer B. Scherphuis van Scherphuis Vastgoed in Utrecht.

Mede ten gevolge van het door de overheid ingezette MDW-traject makelaars - hetgeen o.m. heeft geleid tot het wetsvoorstel .afschaffing van de beëdiging en titelbescherming van makelaars. per 31 december van dit jaar - is de VBO, die volgend jaar haar 15-jarig bestaan viert, in het afgelopen jaar explosief gegroeid.

Nog geen jaar geleden heette de VBO nog haar 400ste lid welkom. Met een groei van bijna 25% in één jaar tijd is de VBO hard op weg haar positie als één na grootste brancheorganisatie voor vastgoedadviseurs en makelaars te verstevigen. Gebleken is dat tal van gekwalificeerde vastgoedbemiddelaars/makelaars heil ziet in aansluiting bij de organisatie die altijd al voor afschaffing van de makelaarseed heeft gepleit.

VBO-voorzitter Joël E. van der Reijd: .Zeker met de afschaffing van de beëdiging voor de deur zullen steeds meer makelaars en bemiddelaars de afweging moeten maken bij welke brancheorganisatie zij zich aansluiten. In een advies aan de regering heeft de heer Mr. G.Ph. Brokx, als onderzoeker, voorgesteld om de makelaarseed te vervangen voor een branchebrede certificeringsregeling, in combinatie met een branchebreed register. Nu het er naar uitziet dat deze er gaan komen zien kennelijk vele branchegenoten in dat in dat kader aansluiting bij een brancheorganisatie onontbeerlijk is..

.De VBO heeft zich in relatief korte tijd ontwikkeld tot een serieus alternatief voor een makelaarsvereniging als de NVM. Voor veel vastgoedbemiddelaars is de keuze tussen de NVM en de VBO niet moeilijk. Tegenwoordig is het gewoon een kwestie van afwegen: Wie biedt wat aan belangenbehartiging en dienstverlening en welke kosten zijn daaraan verbonden? Bovendien is je uitstraling als VBO-lid naar de consument toe bijzonder goed omdat je bijvoorbeeld de 34 deeldiensten en drie dagen bedenktijd kunt bieden., aldus het 500ste VBO-lid Scherphuis.

De officiële opening zal van 16:00 tot 18:00 plaatsvinden aan het kantoor van Scherphuis Vastgoed aan de Korte Jansstraat 1 in Utrecht.


----------------------------------------------------------------------


----

Deel: ' Organisatie vastgoedbranche VBO verwelkomt 500ste lid '
Lees ook