Ingezonden persbericht

P E R S B E R I C H T

Van het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog'


- Toevloed demonstranten neemt nog steeds toe
- Programma uitgebreid met podium op het Leidseplein
Utrecht, 14 februari 2003 - Vanuit het hele land ontvangt het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' berichten die erop wijzen dat morgen een ongekende stroom demonstranten naar Amsterdam zal trekken. In verschillende plaatsen is het aantal georganiseerde bussen vandaag nog sterk gestegen: in Groningen en Twente in binnen dag van 8 naar 12; in Tilburg van 6 naar 9.
(ter vergelijking: naar de Irak-demonstratie van 26 oktober 2002 (waar volgens de politie 5.000 mensen aan deelnamen) reden uit Groningen en Twente 2 bussen; vanuit Tilburg niet een)

Ook podium en sprekers op Leidseplein

Het groeiend aantal demonstranten vertaalt zich ook in een groeiend aantal sprekers. Het Platform heeft vandaag besloten om een aantal mensen de mogelijkheid te geven om het woord te voeren op het Leidseplein, eindpunt van de demonstratie.

Het programma op het Leidseplein ziet er als volgt uit:

Start 15.00 uur (afhankelijk van de omvang van de demonstratie, eventuele uitloop pas om 15.30 uur).
De presentatie is in handen van Sanne Wallis de Vries en Guilly Koster.

Bij aankomst demonstratie schalt The Scene uit de luidsprekers: "Iedereen is van de wereld!".

15:00 Welkom
15:05 Saar Boerlage
15:10 Marcel Hensema draagt een vredesgedicht van Pablo Neruda voor
15.15 Groove Click rapt
15.20 Harcourt Klinefelter van de "Concerned Americans" *)
15.25 Huub van der Lubbe
15:35 Omar Bashir (Iraaks beroemde oud=luitspeler)
15:55 Ingo Kohlmorgen, juriste van de regeringspartij Buendnis 90/ die Gruenen **)
16:00 Doorbreakers
16:20 Eindwoord Saskia Kouwenberg, Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'.


*) Harcourt Klinefelter is voormalig medewerker van Martin Luther King Jr. en woont sinds de jaren '70 in Nederland.


**) Ingo Kohlmorgen is een van de honderden Duitsers vanuit de grensregio die de afgelopen weken hebben besloten om in Amsterdam te demonstreren in plaats van in Berlijn.

In het gisteren verspreide programma voor op de Dam hebben zich vooralsnog geen wijzigingen voorgedaan. Voor de goede orde:

12.45 Iraakse Muziekgroep
13.00 Saskia Kouwenberg : welkomstwoord namens Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'
13.05 Jan Marijnissen (Socialistische Partij)
13.10 Faisal Nasser (Iraaks Platform in Nederland)
13.15 Iraakse Muziekgroep
13.25 Saida Kouchami (Jongeren voor Palestina) en Miryiam Aouragh (IS)
13.30 Jan Gruiters (Pax Christi / Cordaid / Raad van Kerken)
13.35 Fluitconcert
13.45 Femke Halsema (GroenLinks)
13.50 Nuri Karabulat (DIDF)
13.55 Cmon&Kypski: muziek

Om 14.00 uur gaat de demonstratie van start. Route: Dam, Paleisstraat, Rozengracht, Marnixstraat, Leidseplein.


---
Noten voor de pers:

Deel: ' Organisatie verwacht toevloed anti-oorlogs demonstranten '
Lees ook