Ingezonden persbericht


Persbericht

Onderzoek Start People onder organisaties en werknemers Organisaties communiceren intern gebrekkig over Mexicaanse griep

Almere, 18 augustus 2009 - Organisaties communiceren intern gebrekkig over de maatregelen die zij nemen om een uitbraak van Mexicaanse griep op te vangen. Dit blijkt uit representatief onderzoek van Start People onder organisaties en werknemers.

Hoewel een meerderheid van de ondervraagde organisaties aangeeft wel degelijk maatregelen te hebben genomen, stelt 65% van de bijna 4000 ondervraagde werknemers dat er bij de organisatie waar zij werken geen maatregelen zijn genomen, of dat zij hier in elk geval niet van op de hoogte zijn. "Deze tegenstelling geeft aan dat er dus iets schort aan de interne communicatie en voorlichting binnen organisaties over dit thema", concludeert Raymond Puts, commercieel directeur van Start People.

Geen grote zorgen
Volgens Puts illustreert dit voorbeeld hoe weinig bezorgd organisaties over de Mexicaanse griep lijken te zijn. "Dat is heel vreemd want tegelijkertijd geeft driekwart van alle respondenten aan dat de grieppandemie wel degelijk zal uitbreken. Uit ons onderzoek, waaraan bijna 500 bedrijven, instellingen en overheidsinstanties hebben meegewerkt, blijkt dat de meeste organisaties rekenen op een verzuim van 15 tot maar liefst 35% van het aantal werknemers. Maar over de oplossing maakt men zich blijkbaar geen grote zorgen. Circa 60% van de organisaties verwacht dat dit verzuim eenvoudig kan worden opgevangen door meer flexibiliteit bij het 'gezonde' personeel. Eén op de vijf organisaties verwacht dit te doen door aanvullende collegiale inhuur bij andere organisaties."

Een derde wil niet werken bij uitbraak
Start People stelt echter vast dat deze maatregelen absoluut niet afdoende zullen zijn bij een grootschalige uitbraak. Die conclusie wordt gestaafd door de response van de werknemers. Bijna een derde van de ondervraagden geeft aan bij een uitbraak van de griep in de organisatie, niet te zullen gaan werken. Ook ziekte van partner of kinderen en het eventueel tijdelijk sluiten van crèches of scholen is een reden om thuis te blijven.

Kritische functies
Daarom heeft Start People ook onderzocht wat de meest kritische functies en activiteiten per branche zijn. Op basis van de resultaten van deze inventarisatie, screent de organisatie momenteel het bestand van ingeschreven uitzendkrachten. Hierdoor kunnen snel proactief tijdelijke personeelstekorten worden opgelost. Voor de meest kritische en kwetsbare functies ligt een wervingsplan klaar. Indien nodig werkt Start People samen met gespecialiseerde werkmaatschappijen van USG People, zoals USG Innotiv, USG Capacity of Secretary Plus.

Start People zelf goed voorbereid
Om haar klanten en uitzendkrachten te helpen bij de voorbereidingen voor een eventuele pandemie heeft Start People duidelijke voorlichtings- en instructiebrochures beschikbaar gesteld. Indien de organisatie zelf wordt getroffen door de griep, wordt de bereikbaarheid en de continuïteit van processen gegarandeerd. Voor elk van de 1300 medewerkers zijn twee back-ups geregistreerd en er is een volledig operationele crisisvestiging ingericht op het hoofdkantoor. Deze kan naadloos werkzaamheden van eventueel tijdelijk te sluiten vestigingen overnemen. Een en ander wordt gecoördineerd door een multi-disciplinair crisisteam.

Deel: ' Organisaties communiceren intern gebrekkig over Mexicaanse griep '


Lees ook