Arcares


Zorg in leefstijlgroepen

Organisatorische verandering in De Strijp, Den Haag

Op woensdag 19 september heeft Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet het Haagse verpleeghuis De Strijp heropend. De Strijp heeft een organisatorische verandering ondergaan en werkt nu vanuit een sociaal-relationeel zorgmodel, waarbij zorg in leefstijlgroepen centraal staat. Bij deze verandering diende onder meer verpleeghuis Hogewey in Weesp als voorbeeld; hier wordt met een vergelijkbaar concept gewerkt. Mariëlle Rompa, directeur van Arcares, was ook aanwezig bij de heropening en heeft in een toespraak haar gelukwensen uitgesproken aan het verpleeghuis.

Bij het leefstijlgroepenmodel kan elke nieuwe cliënt, eventueel samen met familieleden, kiezen voor de leefstijlgroep die het beste past bij zijn of haar levensstijl. Deze keuze wordt gebaseerd op gemeenschappelijke interesses, achtergronden en normen en waarden. Elke leefstijlgroep heeft een vast team van begeleiders: de woonzorgkundigen. Die groep begeleiders is verantwoordelijk voor het dagelijks leven in de groep.

Voor de cliënt betekent dit dat de overeenkomst met de thuissituatie aanmerkelijk vergroot wordt. En we weten vanuit de ontwikkelingspsychologie dat juist het leiden van een eigen leven essentieel is voor de identiteit van mensen. Als dan de intramurale zorg onontkoombaar is, blijft het van groot belang dat cliënten dit zo veel mogelijk als een thuissituatie gaan ervaren, aldus Mariëlle Rompa in haar toespraak. Binnen de leeftijdsgroepen worden de thuissituatie en het dagritme zoveel mogelijk vastgehouden. Er is een huiskamer ingericht met gewone huismeubels, in veel gevallen meegebracht door de bewoners zelf. Het eten wordt gekookt in de eigen keuken en bewoners kunnen meehelpen met dagelijkse huiselijke activiteiten als bloemen water geven, wassen, boodschappen doen en afstoffen. Een voorbeeld van een leefstijlgroep in De Strijp is bijvoorbeeld de Indische groep, waar mensen wonen die op een of andere wijze affiniteit hebben met Indië. Het leven in het toenmalige Indië en de normen en waarden van destijds spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven van deze groep. Een ander voorbeeld is de natuur- en cultuurgroep, voor mensen die graag buiten zijn en die houden van muziek en kunst.

Ook vanuit het perspectief van de verzorgende is dit, aldus Mariëlle Rompa, een interessant model. Want waar in veel situaties de één zich vooral bezighoudt met het wassen, is de ander vooral belast met het voedsel. Terwijl men in dit model samen met een aantal collegas volledig verantwoordelijk is voor slechts een aantal cliënten. Dit betekent dat de verzorgenden de hen toegewezen cliënten veel beter leren kennen en dat ze meer voor hen kunnen doen. Dat lijkt mij veel bevredigender werken.

Vele wegen leiden naar Rome, en dit concept is niet per se het enige juiste. Iedere instelling moet vanuit de eigen situatie de voor die instelling juiste keuze maken. Wat wel belangrijk is, zegt Mariëlle Rompa, is dat in het concept van De Strijp wordt uitgegaan van de vraag van de cliënt, dat geprobeerd wordt om van dit huis zoveel mogelijk een thuis te maken en dat de medewerkers veel meer verantwoordelijkheid krijgen voor de zorg van de cliënten. Als die kernelementen goed worden uitgevoerd is de kans op tevreden cliënten en familieleden en betrokken medewerkers groot. En als dat zo is, wordt er op een hele goede manier invulling gegeven aan wat de verpleeg- en verzorgingshuizen in brede zin al te kennen hebben gegeven: als sector willen zij kwalitatief hoogstaande zorg bieden.

Datum: 20/09/2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Organisatorische verandering in De Strijp, Den Haag '
Lees ook