Ingezonden persbericht

Stichting Nijmeegse Orgelkring

Nijmegen, 4 augustus 2001

PERSBERICHT

Negentiende-eeuwse parels van boven het maaiveld

Romantiek in de polder

Op dinsdag 14 augustus geeft de Nijmeegse organist Joost Langeveld een concert in de Sint Stevenskerk. Langeveld doet de parels van de Nederlandse orgelmuziek uit de Romantiek herleven. Het concert uit de zomerserie van de Nijmeegse Orgelkring begint om 20.30 De entree bedraagt f10,- en f 7,50 met korting; vijf concerten naar keuze kosten f40,- en f 30,-.

Joost Langeveld heeft een zestal zeldzame parels uit de negentiende-eeuwse Nederlandse orgelmuziek opgegraven. 'Het wordt nodig tijd dat deze muziek gespeeld wordt', zegt Langeveld. 'Het is misschien wel driekwart eeuw geleden dat de werken voor het laatst op een orgelconcertprogramma prijkten.' Want alleen omdat musici in het algemeen vonden dat 19e- eeuwse Nederlandse orgelmuziek minder interessant was, vergaten ze de composities uit die periode die wél ver boven het maaiveld uitstaken.

Langeveld ontdekte 'hele mooie stukken' bij zijn zoektocht. En de Nederlandse muziek uit de Romantiek heeft wel degelijk een eigen karakteristieke stijl. Nederlandse componisten koppelden de vrije, lyrische en romantische thema's aan heldere strakke en beknopte vormen, zoals fuga's. De Nederlandse componisten uit die tijd waren sterk op de Duitse traditie georiënteerd. Johannes Worp, Samuel de Lange en Johan Wagenaar studeerden alledrie in Duitsland bij Mendelssohn en zijn gevolg. De school van Mendelssohn was Bach-adept en bleef binnen de Romantische traditie de klassieke vormen van Bach hanteren. Van Worp speelt Langeveld een Fantasie in f-moll. 'Een sterke opening' van het concert, zegt hij. Het meest is hij tijdens de voorbereiding gaan houden van de Introductie en Fuga van Johan Wagenaar. 'Een heel sterk stuk. Het is een strenge fuga op een heel lyrisch romantisch thema. Toppunt van synergie tussen oude vormen en nieuwe melodieën.' Cor Kee is de hekkensluiter van het concert Romantiek in de Polder. Letterlijk en figuurlijk. Deze twintigste-eeuwse componist begon in de romantische traditie en ontwikkelde zich van daaruit via twaalftoonsysteem van Schönberg naar meer avant-gardistische muziek. Langeveld speelt een van zijn vroege werken die nog duidelijk in de Romantiek is geworteld. En die gebaseerd is op de op en top poldermelodie: Merck toch hoe sterck con variazioni.

Joost Langeveld studeerde orgel aan het Arnhems Conservatorium bij Bert Matter en sociologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij won meermalen prijzen op het Haarlems Internationaal Orgelimprovisatieconcours. Langeveld is docent muziekgeschiedenis, muziektheorie en kunstsociologie aan de universiteiten van Nijmegen en Utrecht. Hij geeft regelmatig nationaal en internationaal concerten en is bekend als improvisator, bijvoorbeeld in de begeleiding van stomme films.

Deel: ' Orgelconcert Joost Langeveld in St Stevenskerk te Nijmegen '
Lees ook