Actueel

Orgelleraar ontzet uit beroep wegens ontucht met minderjarigen.
Bron: Rechtbank Alkmaar

Datum actualiteit: 13-07-2001

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan seksuele handelingen met minderjarige jongens van 16 en 17 jaar oud. Voorts heeft verdachte gedurende een lange periode met een 14-jarige jongen ontuchtige handelingen gepleegd. Verdachte is met zijn slachtoffers in contact gekomen via zijn beroep van orgelstemmer/orgelleraar. De verdachte heeft op geen enkele wijze blijk gegeven van enig inzicht in de laakbaarheid van zijn handelen. Verdachte is reeds eerder veroordeeld voor het plegen van een pedoseksueel delict en ook toen geschiedde het bewezenverklaarde feit met een jongen die verdachte behulpzaam was bij het uitoefenen van zijn beroep. De rechtbank is op grond van deze omstandigheden van oordeel dat het voortzetten door de verdachte van zijn beroep als orgelstemmer en orgelleraar een onaanvaardbaar gevaar voor de samenleving oplevert. Mede gelet op verdachtes proceshouding acht de rechtbank een gevangenisstraf ontoereikend om de verdachte - na hervatting van zijn werkzaamheden als orgelstemmer en orgelleraar - ervan te weerhouden te recidiveren. De rechtbank zal de verdachte om die reden ontzetten van het recht zijn beroep als orgelstemmer en orgelleraar uit te oefenen voor de duur van vier jaren.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AB2629
(Zie het originele bericht)

Zoekwoorden:

Deel: ' Orgelleraar ontzet uit beroep wegens ontucht met jongens '
Lees ook