expostbus51


RVD/DV

RVD: Informateur Tjeenk Willink heeft het .......

RIJKSVOORLICHTINGSDIENST

21 mei 1999

De informateur, mr. H.D. Tjeenk Willink, heeft het voornemen zo mogelijk nog hedenavond telefonisch orienterende contacten te hebben met de voorzitters van de fracties van de PvdA, de VVD en D66 in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, respectievelijk drs. A.P.W. Melkert, de heer H.F. Dijkstal en mr. T.C. de Graaf.

In verband met het Pinksterweekeinde stelt de informateur zich voor zijn informatie arbeid dinsdag 25 mei a.s. te 09.00 uur aan te vangen met een gesprek met de minister-president, de heer W. Kok. Het voornemen bestaat rond 11.00 uur die dinsdagochtend een ontmoeting te hebben met de pers.

RVD, 21.05.1999, 19.15 uur

Deel: ' Orienterende contacten Tjeenk Willink fractievoorzitters '
Lees ook