Origin implementeert Baan ERP-oplossing bij De Beer Lakfabrieken

Utrecht, 11 februari 1999 - Origin heeft bij De Beer Lakfabrieken in Lelystad de succesvolle implementatie voltooid van Baan IV Process, de ERP-implementatie van Baan. Origin paste daarbij de eigen methodiek, genaamd Arrow, toe.

De sterke groei van de verkoop en de productie en de behoefte aan een koppeling met de zusterbedrijven maakte de aanschaf van een geïntegreerd informatie-systeem voor De Beer Lakfabrieken noodzakelijk. Nadat zusterbedrijf MoTip vorig jaar Baan IV, met succes in gebruik had genomen, is ook De Beer met Baan IV Process begonnen, zij het met een geheel eigen invulling. Basis voor het project was Arrow, de implementatiemethodiek die Origin gebruikt voor Baan-implementaties.

In verband met de voor MRP (Material Resource Planning) vereiste nauwkeurigheid moesten er goed gedefinieerde routings worden opgesteld. In de nieuwe situatie worden de batches namelijk ingepland op basis van de doorlooptijd die het systeem berekent. Iedere afdeling ziet nu op zijn dag- en weekplanning welke batches gepland staan. Daar kan bij verstoring van de doorlooptijd nu ook op bijgestuurd worden. Door de nieuwe opzet is de kwaliteit van de producten constanter geworden. Ook andere bijstellingen, bijvoorbeeld van de product-samenstelling, die hun uitwerking op de kostprijs hebben, kunnen direct gerealiseerd worden. Bovendien maakt het keuringsproces nu een wezenlijk onderdeel uit van de routing.

Bij de implementatie maakte De Beer gebruik van het door Baan in samenwerking met haar klanten ontwikkelde referentiemodel voor de semi-procesindustrie. Dit biedt de mogelijkheid om in een korte tijd structureel bedrijfsprocessen te ana-lyseren. Het model is ook gebruikt voor het geven van trainingen aan de eind-gebruikers. Het verband tussen alle activiteiten van het productieproces en de daarop betrekkinghebbende schermbeelden wordt door het referentiemodel voor de gebruikers direct zichtbaar.

Noot aan de redactie
De Beer Lakfabrieken is een onderdeel van de divisie Industry van de MoTip Group. Het bedrijf levert laksystemen aan industriële afnemers. De laksystemen zijn gebaseerd op 30 tot 40 mengkleuren per laksysteem. Met behulp van door De Beer zelf ontwikkelde PC-software is de klant in staat om op basis van deze meng-kleuren zelf de juiste kleur te verkrijgen. De Beer Lakfabrieken heeft een omzet van 45 miljoen en telt circa 100 werknemers.

Origin Nederland B.V. is met een verwachte omzet van 1,5 miljard gulden over 1998 en met zo'n 6.250 medewerkers de grootste ICT-dienstverlener in Nederland en is actief op het gebied van consultancy, bouw, implementatie en management van automatiseringssystemen voor multinationale organisaties. Origin Nederland B.V. maakt onderdeel uit van het wereldwijd opererende Origin B.V. dat met ruim 17.000 medewerkers is vertegenwoordigd in 31 landen.

Origin heeft ruime ervaring over de gehele wereld bij industriële implementaties van Baan-software, QAD- en SAP-ERP-oplossingen. Daarbij staat de toegevoegde waarde voor de klant altijd voorop.

Deel: ' Origin implementeert Baan ERP-oplossing bij De Beer '
Lees ook