Gemeente Eemsmond


Persberichten

Originele gevelsteen ingemetseld in De Liefde

woensdag 19 maart 2003

Op maandag 17 maart 2003 werd in de muur van de sarrieshut bij de koren- en pelmolen De Liefde in Uithuizen een originele 17e eeuwse steen met een provinciewapen en de tekst SAUVEGARDE ingemetseld. De steen is waarschijnlijk afkomstig van de afgebroken sarrieshut in Meeden. In de muur op het zuiden, tussen de beide ramen, werd de steen ingemetseld.

De steen was in het bezit van de heer T. de Jong, medeoprichter van de vereniging Vrienden van de Groninger Molens. Vrijwillig molenaar Bob Poppen, die zich al sinds vanaf zijn aanstelling op De Liefde bezighoudt met de geschiedenis van de molen, ontdekte dat hij bereid was om de steen af te staan mits deze ingemetseld zou worden. In overleg met de gemeente is toen besloten om de steen in de muur van de sarrieshut bij de koren- en pelmolen De Liefde in te metselen.

Oorsprong sarrieshut
De sarrieshut is van oorsprong het verblijf van de sarries, de man die de belasting op het gemaal van de boeren, bakkers, brouwers en mulders in ontvangst nam. De sarrieshutten werden gebouwd om te voorkomen dat er werd gefraudeerd met belastingen. In de provincie Groningen hebben ongeveer 70 hutten gestaan. Hiervan zijn er nog bijna 10 over, waarvan 4 in de gemeente Eemsmond. De hutten staan in Kantens, Uithuizermeeden, Uithuizen en Zandeweer.
Het woord sarries is een Groninger verbastering en stamt af van het oorspronkelijk woord sarchier, dat belasten betekent. Dit woord veranderde in chercher (zoeken) en werd in het Gronings verbasterd tot sarries.

Geschiedenis steen
Om voor de bevolking duidelijk te maken dat de sarries een door de provincie aangestelde ambtenaar was, die in een huis van de provincie woonde, werd in de gevel van de sarrieshut een Bentheimer zandsteen geplaatst. Hierin stond het provinciewapen met erboven een vergulde kroon en eronder het woord SAUVEGARDE. Dit betekent bescherming/beveiliging. In de hutten in Uithuizermeeden en Zandeweer is deze steen nog aanwezig. Het is onbekend waarom de sarrieshut in Uithuizen deze niet had.

Deel: ' Originele gevelsteen ingemetseld in De Liefde in Uithuizen '
Lees ook