Vrije Universiteit Amsterdam


veb@dienst.nl

Orthodontisten presenteren Europees kwaliteitssysteem

Tandheelkundige onderzoekers uit verschillende landen hebben een kwaliteitssysteem voor orthodontisten in Europa ontworpen. Zij zullen de resultaten van hun onderzoek naar verbetering van het werk van deze tandheelkundigen, die zich bezighouden met de ontwikkeling van een blijvend regelmatig gebit, presenteren op het internationale Euro-Qual-congres voor orthodontisten in Noordwijkerhout op 12 en 13 maart.

De onderzoeksresultaten bestaan uit een studie, getiteld aNaar een Kwaliteitssysteem voor Europese OrthodontistenA, waaraan acht orthodontisten werkten, en daarnaast een praktisch handboek en een database waarmee de orthodontische behandeling gelijktijdig op tekortkomingen kan worden gecontroleerd. In totaal leverden meer dan 45 orthodontisten elk vanuit hun verschillende achtergrond en nationaliteit bijdragen aan beide deelprojecten.

Euro-Qual werd begin 1992 opgezet door de Engelse orthodontisten dr. S. Richmond en dr. A. Sandham en de Nederlandse hoogleraar dr. B. Prahl-Andersen (Vrije Universiteit). Het project ter verbetering van de orthodontie paste in het Europese streven naar een betere gezondheidszorg en werd gesubsidieerd door de Europese Unie.

NOOT VOOR DE REDACTIE

De presentatie van het Europese Orthodontische Kwaliteitssysteem heeft plaats op het Euro-Qual-congres op 12 en 13 maart 1999 in Centrum De Leeuwenhorst te Noordwijkerhout.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met prof.dr. B. Prahl-Andersen, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, telefoon (020) 5188415, e-mail b.prahl@acta.nl.

09-03-1999 / pb 99.19 / JvdV

Deel: ' Orthodontisten presenteren Europees kwaliteitssysteem '
Lees ook