Orthopedagogen ontdekken nieuwe aanpak voor psychiatrie en autisme


Viki's View: Integratieve behandeling voor psychiatrie en autisme

WAALRE, 20100813 -- Orthopedagogen hebben een nieuwe behandelmethode ontdekt voor psychiatrie en autisme: Viki's View. Het is een nieuwe integratieve behandelmethode voor kinderen en volwassenen met psychiatrische klachten. De methode is in februari van dit jaar in Waalre ontdekt door Paula Roosen, orthopedagoge.

De methode is ontwikkeld vanuit orthopedagogisch perspectief en is gebaseerd op het wegnemen van ontwikkelingsbelemmeringen en het normaliseren van het cognitief functioneren en gedrag.

Vanwege het integratieve karakter van de behandelmethode, werden mensen met autisme in eerste instantie uitgesloten voor de experimentele behandeling. Later in het proces werdduidelijk dat Viki's Viewook op deze groep mensen een bijzonder positief effect sorteert. Viki's View is een behandelmethode die zeer breed toepasbaar blijkt.

Er loopt nu een breed wetenschappelijk onderzoek, dat wordt begeleid door Prof. Dr. Jan Janssens, van de Radboud Universiteit in Nijmegen. In het najaar wordt de eerste publicatie verwacht.

Voor meer info: breedonderzoek@gmail.com
Onderzoeksteam:
Paula Bartholomeus
Anke Nicolasen
Perry de Wagt
Mark Versteeg


Deel: ' Orthopedagogen ontdekken nieuwe aanpak voor psychiatrie en autisme '
Lees ook