OSB en AWOG:Brusselse richtlijn laat hangladders ongemoeid

Tilburg, 28 januari 2000

OSB en AWOG:Brusselse richtlijn laat hangladders ongemoeid

De brancheorganisaties Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) en de Algemene Werkgevers Organisatie Glazenwassersbedrijven (AWOG) zijn er van overtuigd dat aan gevels bevestigde hangladders met werkbordessen buiten het bereik van de nieuwe Brusselse steigerrichtlijn vallen. Volgens OSB en AWOG is er voldoende duidelijkheid voor werkgevers en investeerders in de branche.

OSB en AWOG wijzen er op dat aan gevels bevestigde hangladders met werkbordessen niet onder de definitie van 'ladders' vallen. Om die reden zal de nieuwe steigerrichtlijn die de Europese Commissie wil invoeren en die strenge regels zal stellen aan het gebruik van ladders, geen betrekking hebben op de zogenaamde hangladders.

Signalen uit Brussel versterken de mening van beide werkgeversorganisaties. Het is nooit de bedoeling van de Europese beleidsmakers geweest, dat de nieuwe steigerrichtlijn ook de hangladders zou bestrijken.

Voor staande ladders hebben de glazenwassers, gebouwenbeheerders en de Nederlandse overheid een convenant gesloten. Deze overeenkomst over veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van staande ladders geldt tot 2013. Tot die tijd is er volgens OSB en AWOG voldoende duidelijkheid voor werkgevers en investeerders in de branche. Eventueel noodzakelijke afstemming van de nieuwe steigerrichtlijn met de inhoud van het convenant zien OSB en AWOG vol vertrouwen tegemoet.

Deel: ' OSB en AWOG Brusselse richtlijn laat hangladders ongemoeid '
Lees ook