OSB

OSB verbijsterd over uitspraak NMa

Den Bosch, 19 maart 2003

Persbericht

OSB verbijsterd over uitspraak NMa

De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) heeft met verbijstering en vol ongeloof kennis genomen van de boete, die de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft opgelegd. OSB zal bezwaar aantekenen en, indien nodig, de veroordeling tot het hoogst mogelijke niveau gaan aanvechten.

OSB houdt staande, dat zij en de bij haar aangesloten leden de Mededingingswet niet doelbewust hebben overtreden. Van het maken van collectieve prijsafspraken of het inzetten van
handhavingsinstrumenten, zoals door NMa wordt gesuggereerd, is binnen de schoonmaakbranche nooit sprake geweest. Het is voor OSB onbegrijpelijk, dat NMa ondanks alle openheid en medewerking die OSB aan het onderzoek heeft verleend, tot die conclusie is gekomen.

Ook is het vreemd dat drie OSB-bestuursleden een boete opgelegd hebben gekregen, terwijl OSB een collegiaal bestuur kent waarin onder gezamenlijke verantwoordelijkheid besluiten worden genomen. Door het opleggen van een veroordeling in de vorm van een extreem hoge geldelijke boete, krijgen de brancheorganisatie OSB en de betrokken bedrijven het hard voor de kiezen. Het zal ondernemers weerhouden om bestuurlijk actief te worden in branche-verenigingen, terwijl hun betrokkenheid cruciaal is voor het goed kunnen functioneren als vereniging. De NMa verklaart ondernemers, die binnen besturen actief zijn, hiermee in principe vogelvrij. OSB zal VNO-NCW inschakelen om dit onheil in het algemeen maatschappelijk belang te keren. Dat de veroordeling ook de schoonmaakbranche zelf onterecht in een kwaad daglicht stelt, beschouwt OSB eveneens als kwalijk. OSB zal er dan ook alles aan doen om zich hiertegen te verweren.


---

Zoekwoorden:

Deel: ' OSB verbijsterd over uitspraak NMa in schoonmaakbranche '
Lees ook