BERNARD VAN LEER FOUNDATION

NOODKREET B. VAN LEER FOUNDATION EN UNICEF

Dit is een origineel persbericht.
Niet het ANP, maar de afzender van dit bericht is verantwoordelijk voor de inhoud.

Appèl op samenleving tijdens jubileumbijeenkomst Bernard van Leer Foundation:

OOK AANDACHT NOODZAKELIJK VOOR KINDEREN IN ACHTERSTANDSPOSITIES IN GEINDUSTRIALISEERDE WERELD.

'Oscar van Leer Award' naar Jamaicaans onderwijsprogramma

Den Haag, 10 november 1999 - Vandaag werd tijdens een speciale bijeenkomst, ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Bernard van Leer Foundation, de 'Oscar van Leer Award' uitgereikt aan de Basic School Movement in Jamaica. Uit handen van Ivar Samrén, chairman van de Board of Trustees van de Bernard van Leer Foundation, nam de Dudley Grant Memorial Trust de prijs in het Haagse Vredespaleis in ontvangst.
De 'Oscar van Leer Award' wordt elke twee jaar uitgereikt aan een project of programma dat een bijzondere prestatie heeft geleverd inzake het ondersteunen van ouders en locale gemeenschappen bij de ontplooiing van hun kinderen. Aan de award zijn een geldprijs van DFL 25.000,- en een plaquette verbonden. De toekenning van de prijs betekent een speciale waardering voor twee generaties 'early childhood' onderwijskundigen in dit Jamaicaanse project, dat daar een nationale voorbeeldwerking heeft gehad. Eerder ging deze internationale prijs naar de Landelijke Stichting Onderwijs voor Varende Kleuters in Nederland en programma's in El Salvador, Australië en Zimbabwe.

Maatschappelijk probleem
Een internationaal gezelschap van genodigden was aanwezig bij de jubileumbijeenkomst van de Bernard van Leer Foundation. Naast de uitreiking van de Oscar van Leer Award waren er verder inleidingen door Rien van Gendt, Executive Director van de Bernard van Leer Foundation, en Sheldon Shaeffer, Chief Education Section van UNICEF. Sheldon Shaeffer sprak over het belang van 'effective care for young children', één van de belangrijke aandachtsgebieden voor UNICEF in de toekomst. Shaeffer benadrukte daarbij de voorbeeld-functie en het belang van het toonaangevende werk van de Bernard van Leer Foundation, die zich al een halve eeuw ten doel stelt jonge kinderen (0 tot 7 jaar) in achterstandssituaties betere kansen in het leven te geven. Dit doet zij niet alleen in ontwikkelingslanden, maar ook in geïndustrialiseerde landen, waaronder Nederland. Volgens recent CBS


het basisonderwijs tot een achterstandsgroepering.

De Bernard van Leer Foundation richt een belangrijk deel van haar werk op Nederland. Dit gebeurt door het steunen van projecten, zoals zeer recent het 'Samentaal'-programma, dat in samenwerking met de Gemeente Den Haag zal worden uitgevoerd. Dit project is gericht op taalverwerving van allochtone kinderen van 2 tot 4 jaar en hun moeders in de Haagse Schilderswijk.
Net als de Bernard van Leer Foundation deed Shaeffer, namens UNICEF, tijdens de jubileum-bijeenkomst een appèl op de internationale samenleving om de positie en ontwikkeling van het jonge kind centraal te stellen op de sociale- en politieke agenda, omdat hier een van de belangrijkste uitdagingen ligt voor de volgende eeuw.


- / - / -

Deel: ' 'Oscar van Leer Award' naar Jamaicaans onderwijsprogramma '
Lees ook