Ingezonden persbericht

PERSBERICHT
Deurne, 14 september 2001

Oskomera vermarkt grootschalig zonnestroomproducten

De Oskomera groep te Deurne is verheugd te kunnen melden dat binnen de groep een nieuwe werkmaatschappij is opgericht. Oskomera Solar Power Solutions BV biedt complete zonnestroom-oplossingen aan voor diverse klantgroepen in de bouwsector en daarbuiten. Hiermee geeft de Oskomera groep nadere invulling aan haar strategie om als innovatief en klantgericht concern duurzame oplossingen aan te bieden voor de utiliteitsbouw.

Sinds 1998 is Oskomera reeds actief met onderzoek en ontwikkeling op het gebied van integratie van fotovoltaïsche zonne-energie in de gebouwde omgeving. Het gebruiken van de gebouwschil om groene elektriciteit op te wekken is immers een vooruitstrevende en veelbelovende technologie met een grote marktpotentie. Op basis van jarenlange ervaring met gevelbekleding en gebouwintegratie is Oskomera er reeds in geslaagd systemen te ontwikkelen die voldoen aan alle praktijkeisen die gesteld worden aan moderne bouwcomponenten. Oskomera Solar Power Solutions B.V. zal onder andere deze kennis en ervaring gebruiken voor het vermarkten van diverse zonne-energietoepassingen. Daartoe is de heer Dennis Gieselaar, voormalig Senior Consultant bij Ekomation Solar Energy Consultancy, als directeur aangesteld. Deze neemt de dagelijkse leiding van de nieuwe werkmaatschappij op zich. De nieuwe werkmaatschappij is volledig geïntegreerd in de verkoop en ontwikkelingsactiviteiten van de Oskomera groep, waardoor gebruik wordt gemaakt van een bijzonder waardevol marketingkanaal. Oskomera Solar Power Solutions B.V. zal naast deze samenwerking, ook verbanden en allianties aangaan met hoogwaardige partners op het gebied van fotovoltaïsche zonne-energie.

Meer informatie omtrent deze berichtgeving kunt u opvragen bij Oskomera Solar Power Solutions BV, telefoon: 0493 329 111, of e-mail: solar@oskomera.nl

OSKOMERA
Industrieweg 19
Postbus 5
5750 AA Deurne
Tel: 0493 329 111
Fax 0493 319 076
www.oskomera.nl

Deel: ' Oskomera vermarkt grootschalig zonnestroomproducten '
Lees ook