Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

https://www.minlnv.nl

MINLNV: Otter terug in Nederland

21 juni 2002

OTTER TERUG IN NEDERLAND

De otter is weer terug in Nederland. Deze week komen twee Wit-Russische otters en een otter uit Letland aan in Nederland. Over circa drie weken zullen deze otters samen met twee Tsjechische otters uitgezet worden in de Nederlandse natuur. Het gaat om drie vrouwelijke en twee mannelijke otters. Deze dieren zijn in genetisch opzicht het meest verwant aan de vroeger in Nederland levende otters. In 1988 werd de laatste otter van Nederland doodgereden.

Voordat de otters uitgezet kunnen worden gaan ze in quarantaine. De dieren worden onderzocht op parasieten en er worden DNA-monsters genomen. Ook krijgen de otters een zender geïmplanteerd. Op die manier kunnen de otters gevolgd worden als ze zijn uitgezet in de vrije natuur.

In juli worden de otters in Nederlandse wateren uitgezet. Het water in de moerasgebieden de Wieden, de Weerribben, de Rottige Meenthe, Lindevallei en Oldematen in Noordwest Overijssel en Zuidoost Friesland is weer van voldoende kwaliteit. Om de kans te verkleinen dat otters omkomen in het verkeer zijn in de afgelopen jaren barrières langs wegen, waterlopen en spoorlijnen door middel van tunnels en passages passeerbaar gemaakt. Ook zijn er afspraken gemaakt met de vissers om te voorkomen dat de otters verdrinken in hun fuiken.

Mededeling voor de redacties, niet voor publicatie:

Omdat de otter een schuw beest is, is het niet mogelijk beelden te maken van de aankomst op Schiphol, de quarantaine periode en de uitzetactie.

Er zal een speciale persbijeenkomst worden georganiseerd na de uitzetactie. U ontvangt daarvoor een uitnodiging. Dan is ook beeldmateriaal beschikbaar.

Meer informatie, oa over beeldmateriaal, bij Martine de Haan, persvoorlichting LNV, 070-3785107

21 jun 02 19:00

Deel: ' Otter terug in Nederland '
Lees ook