Ingezonden persbericht

Otto BV uit Tilburg wint Kroon op het Werk prijs 2004

HOOFDDORP, 20040421 -- Otto BV uit Tilburg kreeg vandaag uit handen van Mark Rutte, staatssecretaris van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de jaarlijkse werkgeversprijs Kroon op het Werk 2004 uitgereikt.


Dit bedrijf won deze prijs door de indrukwekkende wijze waarop zij al jaren consistent een actief preventie- en reïntegratiebeleid voert, waardoor deze aanpak onderdeel is geworden van haar bedrijfscultuur en door de hele organisatie gedragen wordt. Behoud van werk staat daarbij voorop. Voorbeelden van dit beleid zijn o.a. de preventiecoach op de werkplek waardoor uitval zoveel mogelijk voorkomen wordt, het zelf nemen van de regie daarbij ondersteund door een zorgcoördinator, een uitgebreid scholingsprogramma, waardoor werknemers breed inzetbaar zijn en eenzijdige belasting voorkomen wordt. Otto doet er alles aan om mensen die gezondheidsproblemen hebben, aan het werk te houden. Ook arbeidsgehandicapte sollicitanten zijn bij Otto meer dan welkom. Otto draagt dit beleid actief uit in de regio en door deze regionale samenwerking kunnen medewerkers met gezondheidsproblemen die binnen Otto niet herplaatst kunnen worden binnen andere bedrijven aan het werk. Het ziekteverzuim heeft Otto hierdoor terug kunnen dringen tot circa 5%.

Naast Otto heeft de jury ook het Waterland Ziekenhuis uit Purmerend een brancheprijs toegekend waarmee zij haar waardering wil uiten voor de wijze waarop dit ziekenhuis werkt aan een cultuuromslag waarin veel ruimte is voor mensen met een arbeidshandicap Deze prijs wordt later dit jaar door de Zorgsector uitgereikt.

Voor deze prijs waren naast Otto BV (Tilburg) en het Waterland Ziekenhuis (Purmerend) ook RIBW Midden Brabant (Berkel-Enschot), Schuitema NV (Amersfoort) en Zaanstad Schilderwerken BV (Wormerveer) genomineerd.

De Kroon op het Werk is een jaarlijkse werkgeversprijs. Deze prijs wil een bijdrage leveren aan een positie van en positieve beeldvorming over mensen met een arbeidshandicap. De prijs is een initiatief van de Commissie Het Werkend Perspectief en wordt voor de achtste keer uitgereikt. Dit jaar dongen 77 Nederlandse bedrijven mee naar deze prijs. De prijs wordt ondersteund door de Stichting van de Arbeid en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Opvallende zaken

Uit de inschrijvingen voor de Kroon op het Werk kan een aantal algemene signalen worden gedistilleerd:

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is in de afgelopen jaren een 'begrip' geworden en in veel gevallen een aanjager om het omgaan met ziekte en arbeidsongeschiktheid verder handen en voeten te geven, o.a. door het afsluiten van meer specifiekere contracten met de Arbo-dienst en het in eigen hand nemen van de verzuimcontrole.

Een duidelijk lager ziekteverzuim in 2003 in vergelijking met 2001. De inschrijvers slagen er vooral in het langdurig verzuim terug te dringen.

Naast de 'vertrouwde' negatieve signalen die over UWV worden afgegeven, zijn er steeds vaker ook positieve verhalen over de uitvoeringsinstanties. Met name de rol van accountmanagers, die het vaste aanspreekpunt zijn voor de bedrijven, wordt positief gewaardeerd en werpt zijn vruchten af.

Bedrijven zoeken steeds vaker - waarschijnlijk veroorzaakt door de Wet Poortwachter - contact met collega-bedrijven. Enerzijds om kennis en ervaringen over het verzuim- en reïntegratiebeleid uit te wisselen en anderzijds om een infrastructuur te creëren, die de reïntegratie van zieke werknemers naar andere bedrijven (het zogenoemde 'tweede spoor') moet vergemakkelijken.

Jury

De jury voor de Kroon op het Werk prijs staat onder voorzitterschap van staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bestaat verder uit: De heer R. de Groot (voorzitter raad van bestuur van Centrum Werk en Inkomen), de heer L. de Waal (voorzitter FNV), de heer A. van der Zeijden, (voormalig vice-voorzitter van de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad), de heer H. van der Waart (Regiopolitie Utrecht, district Marco Polo, winnaar 1998), de heer A. Veneman (Akzo Nobel), de heer T. Al (Hoofdredacteur PW Vakblad voor personeelsmanagement), mevrouw Th. Snelders (VNO-NCW), de heer H. Mors (voorheen Triversum, winnaar 2001) en de heer B. van Eerd (Moonen Schilders, winnaar 2002).

De prijs werd eerder gewonnen door IBM Nederland (1997), Siers Groep - Oldenzaal (1998), Politiedistrict Marco Polo - Utrecht (1999), Ewals Cargo Care Transport - Venlo (2000), ROC Deltion College Zwolle (2001), Triversum Alkmaar (2002) en Moonen Schilders (2003).

Het beeld van Theo MacKaay is een visualisatie van een man te paard, waarbij het paard de werkgever en de man de werknemer verbeeldt. De man dreigt van het paard af te vallen, maar het paard voorkomt dit door hem 'een kontje' te geven.

Deel: ' Otto BV uit Tilburg wint Kroon op het Werk prijs 2004 '
Lees ook