Gemeente Deventer

Oud-burgemeester Posthuma overleden

Oud-burgemeester en ereburger van Deventer H. Posthuma is vrijdag 7 februari overleden. De heer Posthuma was van 1 oktober 1975 tot 1 mei 1984 burgemeester van Deventer. Zijn ambtsperiode begon in een voor de stad moeilijke periode.

Hij heeft door zijn specifieke wijze van besturen veel bijgedragen tot een succesvolle verbetering van die situatie. Hij heeft bovendien een groot aandeel gehad in de voorbereiding en totstandkoming van veel voor de stad en regio belangrijke voorzieningen, met name op het terrein van het onderwijs in het algemeen en het hoger beroepsonderwijs in het bijzonder. Daarnaast heeft hij als voorzitter van de raad veel bijgedragen tot normalisering van de politieke verhoudingen.

Bij zijn afscheid is hem voor zijn grote verdiensten de gouden erepenning van de stad Deventer verleend.In dankbaarheid en respect gedenken wij het vele werk dat hij voor onze stad heeft gedaan.

Gemeentebestuur van Deventer, Drs. J. van Lidth de Jeude, burgemeester, Mr. Th. Bakhuizen, secretaris, Drs. A.G.M. Dashorst, griffier.

Zoekwoorden:

Deel: ' Oud-burgemeester van Deventer Posthuma overleden '
Lees ook