Vereniging Milieudefensie

Persbericht van afgelopen zaterdag

Oud EU-parlementariër beoogd voorzitter Milieudefensie

Slijk-Ewijk, 25 mei 2002 --- Vanmiddag is op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Milieudefensie oud-europarlementariër Nel van Dijk met ruime meerderheid van stemmen gekozen als beoogd voorzitter van de vereniging. Het bestuur zal hierover op 10 juni een definitieve beslissing nemen.

Nel van Dijk (1952), is sinds 1998 directeur van het LBL, expertisecentrum leeftijd en maatschappij in Utrecht. Voor die tijd was zij twaalf jaar lid van het Europees Parlement voor GroenLinks. 'In mijn politieke werk zijn een goed milieu en een rechtvaardige wereld mijn leidraad geweest. Een vervoerbeleid ontwikkelen dat ook de milieukosten ook doorberekent in de vervoerprijs, handhaving van de vogel- en habitatrichtlijn, behoud van wetlands en het rivierenlandschap in Europa.'

De ledenvergadering van Milieudefensie had plaats in de Betuwse Bongerd, een boomgaard die Milieudefensie heeft aangekocht om de komst van een grootschalig haven- en overslagterrein (MTC) tegen te houden. Met een Protestpicknick lieten meer dan 300 mensen zien dat dit unieke rivierenlandschap met historische boomgaarden behouden moet blijven. Tijdens de picknick schilderden zij een 25 meter breed panorama van dit prachtige stuk Nederland.

Meer informatie:
Milieudefensie Persvoorlichting, 020 5507 333


---

Zoekwoorden:

Deel: ' Oud EU-parlementariër beoogd voorzitter Milieudefensie '
Lees ook