Bve Raad

Persbericht

De Bilt, 21 juni 2002

Bve Raad vist naar vrijgekomen talent

Oud-kamerleden als zij-instromer voor de klas

De Bve Raad wil oud-kamerleden helpen bij een eventuele carrière in het onderwijs. Vandaag is een brief uitgegaan naar de oud-kamerleden waarin de Bve Raad bemiddeling aanbiedt bij zij-instroom in het beroepsonderwijs. De Bve Raad is de brancheorganisatie voor alle onderwijsinstellingen in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.

Oud-kamerlid Ton de Kok (lid van de CDA-fractie van 1983 tot en met 1994) verruilde de politieke arena voor de schoolbanken. Hij is werkzaam als docent Nederlands bij de Hotelschool van het ROC van Amsterdam. Dat bevalt hem uitstekend. "Ik kan elk oud-kamerlid aanraden als zij-instromer de sprong naar het onderwijs te wagen. Kennisoverdracht aan jongeren doet wat betreft pure arbeidsvreugde niet onder voor het kamerwerk."

Het kamerlidmaatschap is een verantwoordelijke functie die voortkomt uit maatschappelijke betrokkenheid. De Bve Raad hoopt dat de oud-kamerleden hun kennis, ervaring en vaardigheden die zij in de politiek hebben opgedaan, willen inzetten voor een mogelijke carrière in het onderwijs.

De oud-kamerleden die geïnteressseerd zijn in een functie in het onderwijs, zullen door de Bve Raad in contact worden gebracht met een onderwijsinstelling voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie bij hen in de regio.
Om de sfeer van de bve-sector te proeven, worden de oud-kamerleden in de gelegenheid gesteld om de officiële opening van het schooljaar bve 2002-2003 bij te wonen. De opening vindt plaats op 30 augustus in theater De Flint te Amersfoort.

Noot redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans Visée, hoofd Communicatie en Public Affairs, telefoon (030)-22 19 810 of 06-502 72 669; e-mail: f.visee@bveraad.nl.

Als landelijke brancheorganisatie van alle onderwijsinstellingen in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve), behartigt de Bve Raad de belangen van de aangesloten onderwijsinstellingen. De bve-sector telt ruim 600.000 deelnemers. Ongeveer veertig procent van de Nederlandse beroepsbevolking is opgeleid in het middelbaar beroepsonderwijs. Daarmee is het beroepsonderwijs het meest voorkomende opleidingsniveau op de arbeidsmarkt

PB 2106-8

locatie: home > persberichten > 21-06-2002

Alle tekst op deze website is vrij voor gebruik. Bronvermelding wordt op prijs gesteld.

Bve Raad
Henrica van Erpweg 2
3732 BG De Bilt Postbus 196
3730 AD De Bilt tel. 030 - 221 9811
fax 030 - 220 2506
e-mail info@bveraad.nl © 1999 Copyright Bve Raad Alle rechten voorbehouden
web design ESP Leusden

Deel: ' Oud-kamerleden als zij-instromer voor de klas '
Lees ook