Gemeente Groningen

11
OKT
17.35

Persbericht

Verdonk terug naar Groningen
11-10-2001

Ir. Niek Verdonk, voormalig vakdirecteur Bouwen en Wonen van de dienst RO/EZ, komt weer fulltime in Groningen werken. Verdonk (53) werd per 1 september 1999 directeur Ruimte, Wonen en Economie in de gemeente Haarlemmermeer maar bleef een dag in de week voor Groningen beschikbaar. Zo heeft hij in de afgelopen periode op de achtergrond het nodige werk verzet voor o.a. het Europapark en Blue Moon.

Vanuit de dienst RO/EZ gaat Verdonk zich vanaf 1 januari a.s. als directie-adviseur richten op projecten van stedenbouwkundige betekenis zoals het NS-station Kempkensberg, Meerstad, het woningbouwplan De Linie en Euroborg. In deze publiek-private samenwerkingsverbanden zal hij met name gestalte geven aan de gemeentelijke rol op het gebied van stedenbouw en architectuur.

De afgelopen twee jaar heeft Verdonk als ambtelijk directeur een spilfunctie vervuld in Haarlemmermeer, waar zich in en om Schiphol vastgoedontwikkelingen van landelijke betekenis voltrekken. Vooral privé-overwegingen hebben hem toch doen besluiten weer voor Groningen te komen werken. Verhuizen is daarvoor niet nodig, want Niek Verdonk en zijn gezin zijn al die tijd in de stad blijven wonen.

Deel: ' Oud-vakdirecteur Bouwen & Wonen Groningen terug bij gemeente '
Lees ook