CDA

Oudaendebat over medische verstrekking van heroïne

In het kader van meer debat in het CDA worden regelmatig in het stadskasteel Oudaen te Utrecht discussiebijeenkomsten georganiseerd. In deze "Oudaen-bijeenkomsten" worden de standpunten van de CDA-Tweede Kamerfractie ter discussie gesteld.

Op 3 februari a.s. vindt een Algemeen Overleg plaats van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer over het voorstel van minister Borst om in het experiment verstrekking van heroïne onder medisch toezicht een volgende stap te zetten. Ter voorbereiding daarop organiseert het CDA op maandag 1 februari a.s. een debat met als thema: "Medische verstrekking van heroïne". Plaats: Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99 te Utrecht Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

Het verkiezingsprogramma van het CDA "Samenleven doe je niet alleen" spreekt zich uit voor het bij wijze van experiment mogelijk maken van gecontroleerde en tijdelijke verstrekking van heroïne onder medisch toezicht, uitsluitend in het kader van een behandeling gericht op afkicken. Het CDA heeft daarom destijds ingestemd met het experiment vanwege het kleinschalige karakter. Wel heeft het CDA kanttekeningen geplaatst bij het vrijblijvende karakter van het experiment (niet gericht op afkicken en niet in een gesloten setting). Het huidige voorstel van de minister houdt een volgende stap in van het experiment van enkele tientallen naar ongeveer 750 personen. De vraag werpt zich op of een dergelijke opzet gewenst is en nog wel past binnen de kaders van ons verkiezingsprogram? Kortom: dient het CDA in te stemmen met dit voorstel?

Deze vraag zal centraal staan in de discussiebijeenkomst. Aan dit debat werken mee de heer R. Geurs (hoofd afdeling zorg GGD Rotterdam), de heer F. Koopmans (voorlichter Stichting de Hoop te Dordrecht), prof. F. van den Brink (CCBH) en namens de CDA-Tweede Kamerfractie de heren W. van de Camp en S. Buijs. Het debat staat onder leiding van de heer K.Janssen (burgemeester van Bunnik en lid van het CDA-Partijbestuur).

Graag nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan deze discussie.

Voor nadere informatie over deze discussiebijeenkomst kunt u contact opnemen met Peter Spierings (070-3424833) of Giovanni Wouters (070-3424834).

Deel: ' Oudaendebat over medische verstrekking van heroine '
Lees ook