rechten

Ouderdoding in kaart gebracht

Dreigen met ouderdoding

leidt zelden tot moord op ouders

Het dreigen met het doden van vader of moeder heeft geen voorspellende waarde voor de vraag of de moord ook gepleegd wordt. Tweederde van de oudermoordenaars zijn zogenoemde first offenders: het is hun eerste (en veelal enige) misdaad. Kinderen die hun vader vermoorden zijn veelal jonger dan kinderen die hun moeder ombrengen. Vaders worden vaker door hun kinderen gedood dan moeders.
Dat zijn enkele conclusies uit het promotie-onderzoek van forensisch psycholoog Frans Koenraadt. Op 29 november hoopt hij op zijn onderzoek te promoveren bij de faculteit Rechten.

Aangezien slechts 2 à 3 procent van de moorden in West-Europa (voor zover bekend) het doden van een of beide ouders door een kind betreft, gaat het om een zeldzaam, doch ingrijpend sociaal fenomeen. De Romeinen hadden speciale straffen voor ouderdoding en in veel landen is dat tot in vorige eeuw zo gebleven.

Vader-/moederdoding
Het is een veel voorkomend verschijnsel dat kinderen op zeker moment hun ouders dood wensen. In een aantal gevallen dreigen kinderen ook met moord op (een van) hun ouders. Zo'n dreigement blijkt geen voorspellende waarde te hebben. In veel gevallen begaan kinderen een oudermoord zonder enige voorafgaande dreiging. Het blijkt zelden voor te komen dat een oudermoord volgt op een reeks van langzaam toenemend geweld. Veelal gaat het om een plotselinge daad.
Kinderen die hun vader vermoorden zijn veelal jonger dan kinderen die hun moeder ombrengen. Overigens worden vaders vaker door hun kinderen gedood dan moeders.
Koenraadt: "De juiste toedracht van een oudermoord is vaak moeilijk te achterhalen, want veel speelt zich achter gesloten deuren af. Maar je kunt wel zeggen dat de slachtoffers van oudermoord vaak niet alleen tiranniek zijn tegenover de dader, maar vaak ook tegen de andere kinderen en hun partner, die vaak een afhankelijke rol heeft. Het gangbare idee dat een moedermoordenaar

schizofreen is, blijkt niet uit de gegevens. Wel blijkt de moedermoordenaar ernstiger gestoord te zijn dan de vaderdoder." In zijn algemeenheid blijkt 60 procent van de daders van ouderdoding psychisch minder toerekeningsvatbaar.

Adoptiekinderen
Geadopteerde kinderen komen vaker tot ouderdoding en speciaal vaker tot het doden van beide ouders dan natuurlijke kinderen. Dat blijkt te maken te hebben met existentiële problemen over afstamming en herkomst.

Koenraadt bespreekt in zijn boek een groot aantal concrete gevallen uit de literatuur en uit zijn praktijk als forensisch psycholoog bij het Pieter Baan Centrum en in het buitenland.

   29 november 1996 om 14.30 uur   Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht   Drs. F.A.M.M. Koenraadt, faculteit Rechten   Promotie: 'Ouderdoding als ultiem delict'   Voorlichter Bert Ernste (030) 2533550 of 2532572 
Inhoudsopgave

Afdeling In- & Externe Betrekkingen, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572

Mediavragen per Email: UUmedia@bur.ruu.nl

Deel: ' Ouderdoding in kaart gebracht '
Lees ook