Oudere dupe van eigen loyaliteit bij zorgverzekering


Den Haag, 20131224 -- 77.1% van de ouderen is nog nooit overgestapt van zorgverzekeraar, daarmee zijn zij de meest loyale klanten. Dit gegeven komt uit het Nationaal Zorgonderzoek van het Zorgverzekering Informatie Centrum (ZIC), waaraan 2492 respondenten deelnamen. Het ZIC koppelde deze informatie aan zorgverzekeraars die de premie voor aanvullende verzekeringen leeftijdsafhankelijk hebben gemaakt. Hierbij kwam naar voren dat de loyale oudere klanten vooral bij Achmea de dupe zijn van hun eigen loyaliteit.

Het ZIC bekeek de verschillen in premie op basis van leeftijd van aanvullende verzekeringen, omdat 88.1% van de ouderen een aanvullende verzekering hebben. Het bleek dat 10 verzekeraars een vorm van leeftijdsdifferentiatie hebben toegepast bij hun aanvullende verzekeringen. Bij 6 verzekeraars zijn de verschillen relatief klein, gericht op kortingen voor jongeren of alleen gericht op de tandartsverzekering. Echter hebben 4 verzekeraars grote prijsverschillen op basis van leeftijd. Opvallend dat deze verzekeraars alle vier onderdeel zijn van Achmea, namelijk Interpolis, Avero Achmea, OZF Achmea en het Zilveren Kruis.
  • Bij Interpolis betaald de groep 29-43 jaar tot € 115.20 meer op jaarbasis dan 18-28 jarige. 44-63 jarigen betalen tot € 144.60 meer, terwijl 64+ers tot € 159,- meer moeten betalen op jaarbasis.
  • Bij Avero Achmea betalen 35-54 jarigen tot € 131.76 meer op jaarbasis, terwijl 55+ers tot €198,- meer moeten betalen dan de groep tot 34 jaar.
  • Bij OZF Achmea kunnen 30-44 jarigen tot € 118.80 meer betalen op jaarbasis dan 18-29 jarigen, terwijl 45+’ ers tot € 198,- meer moeten betalen.
  • De absolute ‘winnaar’ is echter het Zilveren Kruis. Als men zich maximaal verzekert bij het Zilveren Kruis dan kan het zijn dat een 29 jarige € 247.92 minder moet betalen dan een 30 jarige. 45-65 jarigen kunnen € 326.16 meer betalen, terwijl 65+ers zelfs € 351.60 meer moeten betalen.
Jaartje ouder? Meer betalen
Het is daarnaast belangrijk om te weten dat leeftijdsoverschrijding een belangrijke factor is. Stel u berekent uw premie op de website van Zilveren Kruis en bent geboren op 19 februari 1984. U sluit een ‘Beter Af Selectief’ basisverzekering af met een 4 ster aanvullende en tandartsverzekering. U moet dan volgens de premie berekening € 152.39 per maand betalen. Echter, als u jarig bent komt u echter in een andere leeftijdsgroep en zodoende moet u vanaf de volgende maand, in dit geval maart, € 173.05 betalen. Dit is een stijging van € 20,66 per maand. Dit staat weergegeven in de voorwaarden, maar veel mensen gaan af op de premie berekening en komen dan voor een onaangename verrassing te staan.

Achmea heeft als concern ruim 5 miljoen klanten, het grootste aantal verzekerden van alle zorgverzekeraars. Simon den Hollander zegt hierover: “Eigenlijk zie je dat de grote verzekeraars het meeste uit hun klantenbestand willen halen door de loyale klanten meer te laten betalen, het zijn dan ook vooral de mensen die al langer bij een verzekeraar zitten die baat kunnen hebben bij een overstap.”


Deel: ' Oudere dupe van eigen loyaliteit bij zorgverzekering '
Lees ook