PERSBERICHT.....PERSBERICHT.....PERSBERICHT.....PERSBERICHT..... 19 mei 1999

TE WEINIG KENNIS EN SCHAAMTEGEVOELENS DOEN VROUWEN AFHAKEN BIJ BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER

Met het stijgen van de leeftijd blijken steeds minder vrouwen een uitstrijkje te laten maken. Onder andere te weinig kennis en schaamtegevoelens spelen hierbij een rol.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Eénmaal per vijf jaar worden alle vrouwen tussen de 30 en 60 jaar uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Als een voorstadium van baarmoederhalskanker tijdig wordt ontdekt, is genezing namelijk nog vrijwel volledig mogelijk. Sinds de invoering van het bevolkingsonderzoek naar deze vorm van kanker is het aantal vrouwen dat jaarlijks baarmoederhalskanker krijgt dan ook bijna gehalveerd tot 750 vrouwen per jaar.

Opkomst
Ondanks deze successen zou het nog een stuk beter kunnen, want lang niet alle vrouwen komen naar dit onderzoek. Zo wordt het landelijke opkomstpercentage geschat op ongeveer 50%. In de provincie Utrecht is dat een vergelijkbaar percentage. Uit een onderzoek, uitgevoerd door de vier GGD'en uit de provnicie Utrecht, blijkt onder andere dat de deelname afneemt met het stijgen van de leeftijd. Zie ook de onderstaande tabel, waarin het opkomstpercentage in 1997 staat vermeld.

Leeftijd Opkomst 1997
30 jaar 66%
35 jaar 74%
40 jaar 72%
45 jaar 68%
50 jaar 60%
55 jaar 51%
60 jaar 48%

Opkomstpercentage 1997 GGD West-Utrecht; naar leeftijd

Dé vraag die de GGD'en zich dan ook stelden was: "hoe komt het dat vrouwen met het stijgen van de jaren minder deelnemen?" Om hierop een antwoord te vinden is, met financiële steun van de Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Midden-Nederland, een onderzoek uitgevoerd.

'Mij overkomt dat toch niet...'
Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen sneller afhaken als ze minder weten over het onderzoek én over de grote kans op genezing als ze wél komen. Ook de gedachte 'mij overkomt dat toch niet' zorgt er voor dat vrouwen dit bevolkingsonderzoek laten voor wat het is. Verder blijkt dat het voor veel vrouwen belangrijk is dat het uitstrijkje wordt gemaakt door een vrouw; dan schamen ze zich minder. Ten slotte blijkt dat ze gemakkelijker een uitstrijkje laten maken als ze bij de huisarts terechtkunnen.

Actie
Sinds een aantal jaar kunnen vrouwen het uitstrijkje bij de huisarts laten maken. De laatste ontwikkeling is dat het uitstrijkje in steeds meer huisartsenpraktijken door de doktersassistente wordt gemaakt. Een vrouw dus. Om vrouwen beter te informeren over dit bevolkingsonderzoek én de grote kans op genezing, investeren de vier GGD'en uit de provincie in de voorlichting aan deze groep. Zo is met de Ziekenfondsraad gewerkt aan het verbeteren van de folder die vrouwen met de uitnodiging thuisgestuurd krijgen. Verder worden er persberichten naar de pers gestuurd. Daarin komt een aantal vrouwen aan het woord die, ook al hebben ze weleens moeite met dit onderzoek, tóch komen!

Deel: ' Oudere vrouwen haken af bij onderzoek baarmoederhalskanker '
Lees ook