8 februari 2000
Ouderen nog steeds genegeerd op de arbeidsmarkt

Utrecht. Alom klinkt de roep dat ouderen langer aan het werk moeten blijven om het personeelstekort op te vangen en de kosten van de vergrijzing terug te dringen. Maar oudere werkzoekenden en oudere werknemers worden nog steeds genegeerd op de arbeidsmarkt: op de werkvloer is nog nauwelijks speciaal beleid ontwikkeld gericht op ouderen.
Dat blijkt uit de resultaten van de ANBO-melddag ‘Ouderen over werk' die medio januari is gehouden en een door Ipso Facto uitgevoerd onderzoek onder 180 bedrijven en 170 ondernemingsraden.

Bijna 250 vijftig-plussers hebben de ANBO via de telefoon of via Internet op en rond de melddag ‘Ouderen en werk' op 11 januari laten weten welke knelpunten zij ervaren bij het vinden en behouden van werk. Veel bellers uitten hun onvrede en boosheid over de ongelijke kansen ten opzichte van jongeren bij het vinden van werk, bij scholing en promotie. Te oud of te duur: het zijn de typerende reacties van de mensen die gebeld hebben. Van degenen die (ander) werk zoeken gaf meer dan driekwart aan dat zij het idee hebben niet meer bij een andere werkgever aan de slag te kunnen. Vooral oudere WAO-ers maken weinig kans op betaald werk. Nogal wat bellers klaagden over het gebrek aan ondersteuning vanuit de arbeidsbureau's en de uitvoeringsorganen van de sociale zekerheid bij het zoeken van werk. ‘Alleen jonge, kansrijke mensen worden geactiveerd en bemiddeld'. Het beeld dat werkgevers de voorkeur geven aan jongere werknemers boven ouderen, werd op de melddag opnieuw bevestigd.

Nauwelijks leeftijdsbewust personeelsbeleid
Onderzoek onder 180 bedrijven en 170 ondernemingsraden, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipso Facto in opdracht van de ANBO, bevestigt het beeld dat op de werkvloer nog nauwelijks een leeftijdsbewust personeelsbeleid is ontwikkeld. Slechts 35 procent van de bedrijven zegt speciaal beleid voor ouderen te hebben ontwikkeld, maar in de meeste gevallen betreft het dan zaken die al uit wet- en regelgeving danwel de cao's voortvloeien: arbeidstijden, seniorenregelingen en ontslagbeleid. Slechts in minder dan 5 procent van de onderzochte bedrijven is de ondernemingsraad betrokken geweest bij de ontwikkeling van op ouderen gericht beleid. In het algemeen is geen sprake van bedrijfseigen beleid en veel bedrijven hanteren nog steeds leeftijdsgrenzen bij de werving en selectie. Weinig bedrijven geven aan gericht te werven onder oudere werklozen en arbeidsongeschikten. In de sfeer van scholing, opleiding en loopbaanbegeleiding wordt door weinig bedrijven speciaal rekening gehouden met de situatie van de oudere werknemer.

Deel: ' Ouderen nog steeds genegeerd op de arbeidsmarkt '
Lees ook